Uitbreiding Steen III nu al op tafel

EN DAT TERWIJL KMO-ZONE NOG IN AANBOUW IS

De bouw van de nieuw kmo-zone is volop bezig.
Foto Lukas De bouw van de nieuw kmo-zone is volop bezig.
De eerste twintig units in kmo-zone Steen III zijn nog in volle opbouw, maar nu al is er wrevel over de uitbreidingsplannen. Een groene zone aan de militaire kazerne dreigt daardoor te verdwijnen, net als enkele woningen in de Lambrechtstraat.

Anderhalf jaar geleden startten de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant (POM), projectontwikkelaar Futurn en de gemeente Steenokkerzeel met de bouw van kmo-zone Steen III tussen de Haachtsesteenweg en de Perksesteenweg. Er zal plaats zijn voor een twintigtal ondernemingen en enkele nijverheidswoningen, huizen met ateliers. Verwacht wordt dat de twintig kmo-units eind oktober klaar zullen zijn. Maar intussen zijn er al verregaande plannen om de zone uit te breiden. Zo onderhandelt de POM momenteel met de militairen, die wat verderop hun kazerne hebben, om de groene zone langs de Haachtsesteenweg te verwerven om ook daar units op neer te poten. Verder heeft de gemeente het licht op groen gezet voor een uitdoofscenario van enkele woningen in de Lambrechtstraat. Concreet kunnen daar alleen kmo-units gebouwd worden als drie aanpalende buren hun woningen verkopen.

Leefbaarheid voorop

Oppositiepartij Groen is tegen die plannen. "Het bestuur moet weten wat het wil", zegt oppositielid Bart Verstockt. "Wil ze het dorp landelijk houden of helemaal verstenen? Voor ons staat de leefbaarheid voor de inwoners voorop. Deze bedrijvenzone ligt vlak bij de bewoning. Dus moet men grenzen stellen en niet gaan uitbreiden. Dat is een kwestie van respect tonen voor de inwoners en voor het landelijk karakter van het dorp. De open groene zones zijn in Melsbroek al heel schaars en de files op de Haachtsesteenweg blijven groeien. Hoe rijmt men deze kmo-uitbreiding trouwens met het gemeentelijk klimaatactieplan?"


Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Mombaerts (Klaver/N-VA) kiest het schepencollege hiermee net voor de zachte aanpak. "We hadden evengoed kunnen zeggen dat iedereen onteigend zou worden", klinkt het. "Maar we geven de voorkeur aan wonen. De gecoro-raad deelde die mening overigens. Concreet laten we de keuze aan de bewoners. Als ze niet langer tussen de bestaande kmo-units willen blijven wonen en drie aanpalende perceeleigenaars akkoord zijn om te verkopen, kan de bestemming omgevormd worden naar kmo-zone. Wat de groene ruimte langs de Haachtsesteenweg betreft, klopt het dat de POM gesprekken voert met de militairen. Als de groene zone een ondernemingszone wordt, zal dat een extra geluidsbuffer voor de woningen langs de Perksesteenweg zijn."


De schepen benadrukt dat de plannen nog niet concreet zijn. "Als de uitbreiding er komt, zal dat pas voor binnen enkele jaren zijn."