Scholen, jeugd en sport krijgen komende jaren extra aandacht: gemeente investeert 12 miljoen euro

In het voormalige OCMW-gebouw zullen binnenkort klassen en de refter van gemeenteschool Piramide ondergebracht worden.
Robby Dierickx In het voormalige OCMW-gebouw zullen binnenkort klassen en de refter van gemeenteschool Piramide ondergebracht worden.
Een nieuw lokaal voor de Chiro van Perk, klaslokalen voor gemeenteschool Piramide in het voormalige OCMW-gebouw en een nieuw sportcomplex Den Dam: dat zijn dé blikvangers in het meerjarenplan van Steenokkerzeel. In totaal investeert de gemeente 12 miljoen euro, terwijl de schuldenlast bijna gehalveerd wordt. De oppositie stelt zich vragen bij de haalbaarheid van verschillende doelen.

Met een maand vertraging – het schepencollege had wegens de complexiteit van de opmaak van de beheers- en beleidscyclus (BBC) uitstel gevraagd – is het meerjarenplan van de gemeente Steenokkerzeel goedgekeurd op de gemeenteraad. De komende vijf jaar wil het schepencollege 12 miljoen euro investeren. Zowat 10 miljoen euro gaat naar vaste activa zoals terreinen, gebouwen, wegen en infrastructuur, naast de verplichte investeringen in kerkfabrieken en brandweer.

Eén van de blikvangers – goed voor 1,8 miljoen euro – is de vernieuwing van sportsite Den Dam in Steenokkerzeel. Een project dat al jaren aansleept, maar in het voorjaar van 2021 eindelijk in uitvoering moet gaan. “Er komen nieuwe kleedkamers en kantines voor de voetbal- en de tennisclub”, legt sportschepen Geert Laureys (Klaver/N-VA) uit. “Alles zal in één gebouw ondergebracht worden. Op de plaats waar de voetbalinfrastructuur nu ligt, komen tien petanquebanen. Acht daarvan zullen hoogstwaarschijnlijk alleen voor de petanqueclub toegankelijk zijn, op de twee andere zal iedereen een balletje kunnen gooien. Voorts zal de hele site omheind worden om een einde te maken aan de vandalenstreken.”

Containerklassen weg

In Perk worden dan weer nieuwe Chirolokalen gebouwd. Die werken zijn inmiddels bezig en zouden in september afgerond moeten worden. Daarnaast komt er ook een oplossing voor de twee containerklassen die ondertussen al twaalf jaar in gemeenteschool Piramide in Steenokkerzeel staan. “Het OCMW-gebouw naast de school staat leeg nu het Sociaal Huis onderdak kreeg in het gemeentehuis, dus is het de ideale locatie om een uitbreiding voor de school te realiseren”, zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). “Op de gelijkvloerse verdieping komt de refter, terwijl op de eerste verdieping twee klassen voor de zesde leerjaren komen. Ook zullen er ruimtes voor de levensbeschouwelijke vakken en het CLB ingericht worden. We hopen dit project op 1 september 2021 klaar te krijgen. Op die manier kunnen de containerklassen verdwijnen en komt er meer groene speelruimte voor de leerlingen.”

Het OCMW-gebouw naast gemeenteschool Piramide staat leeg nu het Sociaal Huis onderdak kreeg in het gemeentehuis, dus is het de ideale locatie om een uitbreiding voor de school te realiseren

Burgemeester Kurt Ryon

Voorts komt er een sociaal restaurant tegen vereenzaming, een mobiliteitsplan om sluipverkeer tegen te gaan en zet de gemeente nog meer in op veiligheid. Oppositiepartij LVB stelt zich vragen bij de haalbaarheid van verschillende doelstellingen. “Zo’n meerjarenplan kan je namelijk vergelijken met goede voornemens, die vaak bijgesteld moeten worden”, reageert Alen Cilic. “Zijn al die doelstellingen wel realistisch binnen de vooropgestelde tijd en het voorziene budget? De jaarrekening die in juni voorgesteld wordt, zal ons al wat wijzer maken. Daarnaast vinden we het jammer dat er geen plannen voor de bouw van assistentiewoningen in Steenokkerzeel zijn.”

De Vogelzangvijver in Melsbroek zal voorlopig niet gesaneerd worden. De gemeente wil eerst achterhalen wie verantwoordelijk is voor de historische vervuiling.
Lukas De Vogelzangvijver in Melsbroek zal voorlopig niet gesaneerd worden. De gemeente wil eerst achterhalen wie verantwoordelijk is voor de historische vervuiling.

Stinkvijver

Bij Groen laat men weten dat men betreurt dat de gemeente geen inspanningen levert om de Vogelzangvijver – de stinkvijver in de volksmond – in Melsbroek te saneren en dat de schuldenlast niet afgebouwd wordt. “Als gemeente kunnen we de sanering van de Vogelzangvijver niet dragen”, reageert burgemeester Ryon. “Bovendien gaat het hier om een historische vervuiling waarvan de veroorzaker niet gekend is. We willen eerst nagaan wie de vijver vervuild heeft.”

Schepen van Financiën Jelle Mombaerts (Klaver/N-VA) weerlegt dan weer dat de schuldenlast niet afgebouwd wordt. “Integendeel zelfs. Vandaag bedraagt de schuld per inwoner 920 euro, terwijl dat in 2024 nog 507 euro zal zijn. Een verlaging van 45 procent. We gaan in 2022 een extra lening van 2 miljoen euro aan, maar die zit al mee verwerkt in deze cijfers.”

Bij oppositiepartij CD&V had men liever een meerjarenplan gezien waarbij de reserveportefeuille rond de 5 miljoen euro zou blijven hangen. “Dat kan door niet enkel investeringen en uitgaven te schrijven, maar ook door moed te tonen vanwaar dit geld moet komen”, zegt Chris Boeykens. “Een aantal jaar geleden was de reserve van de gemeente nog om en bij de 18 miljoen euro. Vorig jaar is de meerderheid onder de kaap van de 5 miljoen gezakt en volgens hun meerjarenplan eindigen ze op quasi nul in 2025. Nul is hetzelfde als zero en betekent dat je niets over hebt om onvoorziene uitgaven te betalen.”