Open Vld helpt Chiro bij afbraak lokaal

JEUGDBEWEGING KRIJGT STEUN UIT ONVERWACHTE HOEK

De Chiro Hamburgers kregen bij de afbraak van hun oud lokaal hulp van open Vld.
Foto Dieter Nijs De Chiro Hamburgers kregen bij de afbraak van hun oud lokaal hulp van open Vld.
De Chiro Hamburgers kreeg zaterdag hulp uit onverwachte hoek voor de afbraak van haar oude lokaal. Leden van Open Vld en schepen van jeugd, Jelle Mombaerts (Klaver-NVA), kwamen meehelpen. Open Vld vindt het jammer dat het schepencollege maar 30.000 euro vrijmaakt voor de Chiromeisjes.

"We gaan een heel nieuw gebouw zetten", klinkt het vastberaden bij hoofdleidster Kim Verspecht. "We zijn de laatste jaren enorm gegroeid. Dat is erg positief, maar het nadeel is dat we daardoor een plaatstekort hebben voor zowel onze leden als voor ons materiaal. Enkele jaren geleden hebben we al eens gebouw afgebroken en vervangen. Nu is het tweede deel aan de beurt."


Om het Chirolokaal af te breken en opnieuw te bouwen waren er subsidies nodig. Volgens Gilbert Van Ostaede, gemeenteraadslid voor Open Vld, was het niet eenvoudig om voldoende subsidies te verkrijgen. "De Chiromeisjes krijgen 30.000 euro voor de nieuwe lokalen. In vergelijking met de Chiro in Perk, is dat niets. Zij krijgen namelijk 450.000 euro voor een nieuwbouw. Met onze subsidie moeten we het alsnog met onze eigen mensen en een aannemer doen die gratis wil werken. Die 30.000 euro hebben we trouwens niet zomaar gekregen, daar hebben we echt voor moeten trekken en sleuren."

Geen gemeentegrond

"Het probleem is dat dit geen gemeentegrond is. De grond waar de lokalen op staan behoort tot de Kerkfabriek. We mogen hier in feite dus niet bouwen", gaat het gemeenteraadslid verder. "De burgemeester is hierin erg principieel", zegt Jerry Casier (Open Vld), schepen van leefmilieu. "Omdat dit geen gemeentegrond is, wil hij hier niet in investeren. Wij bij de Open Vld denken daar anders over. Voor ons is de continuïteit van de Chiro belangrijk. De meisjes hebben voldoende plaats nodig om hun werking te garanderen, dat was nu niet het geval. Het minste dat we konden doen is een minimale investering doen."


"De Chiro kan er niets aan doen dat dit geen gemeentegrond is", zegt de schepen. "We willen dat de Chiro hier dezelfde rechten heeft als de Chiro in Perk en Melsbroek. Het gaat gewoon om het gelijkheidsbeginsel. Daarom dat we ook komen helpen. Het gaat bovendien ook om de veiligheid van de meisjes. Het lokaal was zo bouwvallig. Op twee uur tijd was het afgebroken. Dat zegt genoeg."

30.000 euro extra

De Chiro Hamburgers is zelf heel tevreden met de hulp.


"Het is moeilijk om dit als meisjeschiro helemaal alleen te doen. We hadden toch wat mankracht nodig. Enkele ouders zijn ook komen helpen. In de herfstvakantie beginnen we met de bouw van het nieuwe lokaal", klint het nog bij hoofdleidster Kim. Burgemeester Kurt Ryon kon er zaterdag zelf niet bijzijn. "Heel jammer. Ik ben zelf ook kookouder voor de Chiro. Ik snap de commotie rond de subsidie, maar het is nu eenmaal een feit dat het geen gemeentegrond is. Bovendien zit de Speelpleinwerking ook in het gebouw van de Chiro van Perk. Een deel van de subsidie gaat dus ook naar hen. Voor het jaar 2018 maken we trouwens voor alle jeugdbewegingen in de gemeente nog eens extra 30.000 euro vrij."