Ook BOB-controles tijdens de vakantie

Terwijl afgelopen weekend bleek dat het aantal BOB-controles vorige maand kelderde in vergelijking met mei, werd in politiezone KASTZE wel volop gecontroleerd. Alle ploegen moeten elke dag ongeveer een halfuur controles uitvoeren.

Volgens de meldapplicatie Politiecontrole.be bleek dat in juni 17,6 procent minder alcoholcontroles plaatsvonden dan een maand eerder. Volgens de politievakbonden kwam dat omdat de Vlaamse regering pas eind mei het licht voor de BOB-campagne op groen zette. In politiezone KASTZE werd er echter niet minder gecontroleerd. "Al onze ploegen krijgen de opdracht om elke dag - indien mogelijk - een halfuur lang een controle op het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs te houden", zegt commissaris Filip Van Steenbergen. "Dat zal ook de komende weken zo blijven. We vinden het als politiezone namelijk belangrijk dat er voldoende gecontroleerd wordt. De laatste tijd zien we het aantal ongevallen namelijk niet dalen. Vaak zijn automobilisten die bij een ongeval betrokken zijn onder invloed van alcohol of drugs. Bovendien tellen we op ons grondgebied heel wat gewestwegen waarop veel doorgaand verkeer rijdt en de kans op een ongeval hoger is. Daarom blijven we intensief controleren." (RDK)