Meerderheid op ramkoers

OPEN VLD VERWIJT KLAVER/N-VA MACHTSMISBRUIK BIJ STEMMINGEN

Het gemeentehuis van Steenokkerzeel is vaak het decor van kibbelende meerderheidspartijen.
Lukas Het gemeentehuis van Steenokkerzeel is vaak het decor van kibbelende meerderheidspartijen.
Dat Klaver/N-VA en Open Vld niet meer door één deur kunnen, is al lang duidelijk, maar nu heeft de ruzie tussen de meerderheidspartijen het kookpunt bereikt. Uit mailverkeer blijkt dat de liberalen Klaver/N-VA verwijten haar extra zetel in het college te misbruiken bij de stemmingen.

Al enkele dagen zijn de gemeenteraadsleden van Steenokkerzeel getuige van een ongezien online gekibbel tussen meerderheidspartijen Klaver/N-VA en Open Vld. De bal ging aan het rollen toen Gilbert Van Ostaede, gemeenteraadslid van Open Vld, plots een mail naar alle gemeenteraadsleden - inclusief oppositie - stuurde en daarbij het nut van een meerderheidsoverleg in vraag stelde. "Want Klaver/N-VA blijft op het schepencollege haar plannen doordrukken met een stemming vier tegen drie", valt er te lezen.

Fluisteren

"Een duidelijk voorbeeld is de vernieuwing van de Sint-Cajetanusschool in Perk. Ondanks de goedkeuring van de eerste plannen werd na de oprichting van een werkgroep met ouders, leerkrachten en directie het plan gewijzigd, waardoor de kost van de gemeente van 1,1 miljoen naar 1,8 miljoen ging. Wij maken er een opmerking over in het college en plots moet er gestemd worden. Aangezien onze coalitiepartner vier zetels in het college telt en wij slechts drie, zaten onze schepenen er voor spek en bonen bij. Die macht wordt al te vaak misbruikt. Het gaat zelfs zo ver dat de schepenen van Klaver/N-VA onder mekaar fluisteren dat ze ons wel zullen laten uitpraten om nadien tegen te stemmen."


Burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) ontkent dat de voorstellen van Open Vld systematisch in de prullenmand belanden. "Zo hebben we alles in het dossier rond de assistentiewoningen goedgekeurd, net als de kribbe en de doorgangswoning op de Van Frachenlaan. Stuk voor stuk Open Vld-dossiers die boven het eerder vastgelegde budget gingen. Alleen in het dossier rond Den Achtergael, de sociale woningen in Melsbroek, stemden we tegen wegens te megalomaan. Dat we al fluisterend afspreken om tegen te stemmen, is niet waar. Het probleem bij Open Vld is dat niemand van de schepenen op de werkvergaderingen van de verschillende projecten in onze gemeente, waaronder de Sint-Cajetanusschool in Perk, aanwezig is. Dan ben je niet mee."


Volgens Van Ostaede is de huidige impasse het gevolg van het ontbreken van een uitgekiend coalitieakkoord. "Daarom is er bij de start van de volgende legislatuur een akkoord nodig met duidelijke afspraken", klinkt het.


"Er was wel degelijk een akkoord", reageert Ryon. "Maar Open Vld trok zonder degelijk programma naar de kiezer, waardoor voornamelijk onze punten in het akkoord stonden. Pas drie jaar geleden werden de liberalen wakker en deden ze enkele onrealistische voorstellen. Logisch dat we hen dan niet overal in kunnen volgen."