Buurt kant zich tegen afbraak klooster voor nieuwbouw MS Center: “Zorg en erfgoed kunnen ook hand in hand gaan”

Ziekenhuis wijst naar document Onroerend Erfgoed: Ursulinenklooster heeft geen erfgoedwaarde

Nele Vanderhulst startte een petitie voor het behoud van het klooster en de kapel. Beide gebouwen dreigen te moeten verdwijnen voor de nieuwbouw van het MS Center.
Baert Marc Nele Vanderhulst startte een petitie voor het behoud van het klooster en de kapel. Beide gebouwen dreigen te moeten verdwijnen voor de nieuwbouw van het MS Center.
De uitbreidingsplannen van het MS Center in Melsbroek, die ondertussen al negen jaar aanslepen, liggen nog maar eens onder vuur. Ditmaal zijn het de buurtbewoners die zich kanten tegen de plannen om het ruim 200 jaar oude Ursulinenklooster te slopen voor de nieuwbouw. “Erfgoed en zorg kunnen ook hand in hand gaan”, klinkt het. Volgens het ziekenhuis heeft het klooster geen erfgoedwaarde.

Begin dit jaar diende het MS Center voor de derde keer een bouwaanvraag voor de uitbreidingswerken van het ziekenhuis in Melsbroek in. De eerste aanvraag dateert ondertussen al van negen jaar geleden, maar sneuvelde na een dispuut tussen de gemeente en het ziekenhuis over de bovengrondse parking. Na een aanpassing van de plannen werd twee jaar geleden een nieuwe aanvraag ingediend, maar die trok het MS Center opnieuw in toen bleek dat de provincie een negatief advies gaf over de tijdelijke parking tijdens de bouwwerken. Ook hiervoor werd een oplossing gevonden, waarop het ziekenhuis voor de derde keer een aanvraag indiende. Het openbaar onderzoek loopt nog volop en nu al is duidelijk dat het project opnieuw op heel wat tegenkanting kan rekenen. Ditmaal van de buren.

Onroerend Erfgoed

Sinds woensdagochtend circuleert de online petitie ‘Red Klooster van de Sloop’ immers op het internet. 48 uur later betuigden al ruim vierhonderd mensen hun steun voor de petitie, die van de hand is van Nele Vanderhulst. “We zijn voor alle duidelijkheid niet tegen de uitbreidingsplannen van het MS Center, maar we vinden het onbegrijpelijk dat het Ursulinenklooster moet verdwijnen”, aldus de geboren en getogen Melsbroekse. “Het gebouw is al ruim 200 jaar één van dé dorpsaanzichten van Melsbroek. Bovendien blijkt uit een document van Onroerend Erfgoed uit 2011 dat het pand niet mag verdwijnen. We vragen het schepencollege dan ook om de bouwplannen af te keuren en samen met het MS Center een alternatief te vinden waarbij erfgoed en zorg hand in hand kunnen gaan.”

We zijn voor alle duidelijkheid niet tegen de uitbreidingsplannen van het MS Center, maar we vinden het onbegrijpelijk dat het Ursulinenklooster moet verdwijnen. Het gebouw is al ruim 200 jaar één van dé dorpsaanzichten van Melsbroek

Nele Vanderhulst

Eric Vanderheyden, directeur van het MS Center, weerlegt echter dat het klooster beschermd is en dat het met andere woorden wel degelijk gesloopt mag worden. “Alleen de glasramen en de toren van de kapel moeten we recupereren”, klinkt het. “Uit een laatste rapport van Onroerend Erfgoed blijkt dat het kloostergebouw geen erfgoedwaarde heeft. De muur aan de kant van de Vanheylenstraat is trouwens samengesteld uit vroeger opgetrokken muren.”

Bouwgrond

Schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Mombaerts (Klaver/N-VA) laat weten dat er bij de vorige twee bouwaanvragen geen bezwaren van Onroerend Erfgoed waren. “Ik ben dan ook wat verbaasd over de reactie van de omwonenden, aangezien er geen negatief advies van Onroerend Erfgoed was. Willen de bewoners liever dat er tientallen woningen op de site komen? Als het MS Center zou beslissen om Melsbroek te verlaten, is dat namelijk ook een mogelijkheid aangezien het er bouwgrond is.”

De buurtbewoners zullen de petitie binnenkort overhandigen aan het gemeentebestuur en gaan ook bezwaren indienen. Na het openbaar onderzoek moet de provincie een advies over de bouwplannen geven, waarna het schepencollege vermoedelijk in mei een beslissing over de omgevingsvergunning moet nemen.