"Sint-Cajetanusschool blijft open"

De 322 leerlingen van de Sint-Cajetanusschool hebben alle reden tot juichen. Zij zullen vanaf 1 september opnieuw naar hun vertrouwde school kunnen.
Foto Galicia De 322 leerlingen van de Sint-Cajetanusschool hebben alle reden tot juichen. Zij zullen vanaf 1 september opnieuw naar hun vertrouwde school kunnen.
De Sint-Cajetanusschool in Perk zal niet moeten sluiten. Dat zegt burgemeester Kurt Ryon. De inspectie dreigde met een sluiting omdat het gebouw al jaren afgeleefd is. "Dankzij de zomervakantie is er wat meer tijd om aan het verbeteringsplan te werken", aldus Ryon.

Zestig dagen kreeg het schoolbestuur de tijd om een verbeteringsplan uit te werken nadat de inspectie een vernietigend rapport had opgesteld over de staat van het oude kloostergebouw. Het gebouw heeft onder andere te kampen met een haperende verwarming, losliggende elektriciteitskabels en een afgeleefde vloer. Werd de termijn van zestig dagen niet gehaald, dan moest de school dicht en stonden de 322 leerlingen op straat. "In principe eindigt die periode van zestig dagen in de zomervakantie, maar dat kan niet", zegt burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA). "Daardoor is er tot 1 september de tijd om het verbeteringsplan op te stellen."


Zodra het plan ingediend wordt, moet het Departement Onderwijs er zich over buigen. Wordt het afgekeurd, dan moet de school dicht. Komt er groen licht, dan moeten de verbeteringswerken binnen de drie jaar uitgevoerd worden. Lukt dat niet, dan zal de school toch nog moeten sluiten. "Maar we hebben er een goed oog in", aldus nog Ryon. "Of beter: twee goede ogen. Want niet alleen zullen we de sluiting kunnen voorkomen, ook is er eindelijk een oplossing voor een dossier dat al zestien jaar aansleept." (RDK)