Gemeente verlaagt drempel voor renteloze leningen voor verenigingen

Voortaan kunnen erkende Stadense verenigingen ook voor onroerende goederen een renteloze lening krijgen. Eerder was dat alleen het geval voor roerende goederen. Concreet kunnen verenigingen die plannen hebben om hun lokalen uit te breiden of te renoveren voor de helft van het totaalbedrag een renteloze lening aangaan op een termijn van maximum 25 jaar. Het voorstel werd door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd.


(SVR)