"Met Bogaert aan het roer is N-VA Titanic"

BUITENGEGOOIDE N-VA-SCHEPENEN DOEN HUN VERHAAL

Buitengegooide N-VA-schepenen Nikolaas Bourgeois & Marie-Paule Vancoppenolle doen hun boekje open.
Couvreur Buitengegooide N-VA-schepenen Nikolaas Bourgeois & Marie-Paule Vancoppenolle doen hun boekje open.
De opzijgeschoven schepenen Nikolaas Bourgeois en Marie-Paule Vancoppenolle beweren dat de crisis en het wantrouwen binnen de Stadense N-VA al jaren aansleept. Ze beschuldigen collega-schepen en kersvers lijsttrekker Marc Bogaert ervan dat hij een zorgvuldig voorbereide machtsgreep pleegde.

Eerste schepen Nikolaas Bourgeois werd tijdens een bestuursvergadering eind december 2017 al aangeduid als lijsttrekker. "De spanningen slepen al jaren aan en daar heeft Marc Bogaert handig gebruik van gemaakt om stilletjes alle touwtjes in handen te nemen", zegt Bourgeois. "Het voorbije half jaar heeft hij duchtig aan die touwtjes getrokken. De situatie liep zodanig uit de hand dat er op 20 augustus een verzoeningsvergadering onder leiding van nationale N-VA-vertegenwoordigers plaatsvond. Op dat moment werd letterlijk de vraag gesteld wie er nog op de lijst wou staan. Zes mensen, waaronder Marie-Paule en ik, staken ons hand op. Marc Bogaert gaf geen antwoord, Bart Vynckier antwoordde negatief. De bestuursvergadering waar Bogaert in de pers naar verwijst en waarop hij gevraagd zou zijn om het lijsttrekkerschap op zich te nemen, heeft bij ons weten nooit plaatsgevonden."

Paling

De schepenen schuwen de zware woorden niet. "Marc Bogaert is zo glad als een paling. Hij kreeg iedereen op zijn hand en zorgvuldig bereidde hij een coup voor. Eigenlijk hadden we veel eerder moeten ingrijpen, maar tijdens vergaderingen ging hij stilzwijgend elke discussie uit de weg. En na wat we met Koen Demonie hebben meegemaakt, was elke vorm van conflict uit den boze. Wie zijn mond opendeed, was een ruziemaker."

Ondergang

Marc Bogaert vertelt een ander verhaal. "De laatste vijf jaar hebben we veel moois gerealiseerd. Maar we moesten vaststellen dat de lijstwerkgroep rond Bourgeois op 20 augustus geen lijst en geen degelijk programma kon voorleggen, na negen maanden de tijd te hebben gehad. Dan is alles veranderd. We moesten de N-VA van de ondergang redden. Als dan blijkt dat negen van de dertien bestuursleden de betrokkenen liever niet op de lijst hebben, dan moet je daar je conclusies uit trekken. Een staatsgreep pleeg je niet alleen."


Of de opzijgeschoven schepenen nog een politieke toekomst hebben? "Voor mij is het gedaan. Bogaert heeft gewonnen", zegt Marie-Paule (59). Nikolaas (45) sluit niet uit dat hij ooit nog een comeback maakt. "Ik blijf de N-VA trouw. Maar de N-VA van Marc Bogaert kan ik niet steunen. Nu is hij de kapitein van de Titanic. Hij zal tegen een ijsberg botsen en alle passagiers zullen verdrinken. Maar Marc zal aankomen op een plank in New York en met een uitgestreken gezicht beweren dat de Titanic onbeschadigd in de haven staat."