Stad wil auto's ondergronds

BOVENGRONDS PARKEREN WORDT DUURDER ÉN BEPERKT IN TIJD

Vijf euro om de ganse nacht te parkeren én een eerlijker tarief dat per minuut wordt berekend. Dat zijn de blikvangers van het ondergronds parkeren in Oostende vanaf 2017. Doel is mensen die lang in de stad blijven aan te moedigen om ondergronds te parkeren. Bovengronds parkeren wordt dan weer duurder en krijgt een maximumduur van twee uur in het centrum.Voortaan moet je ook tot 20 uur betalen in plaats van tot 19 uur.

Het parkeerbeleid in Oostende ligt al jaren onder vuur. Parkeren is duur en vooral in de ondergrondse parkeergarages niet eerlijk. Wie zijn auto ondergronds 1 uur en 1 minuut laat staan, betaalt onmiddellijk de prijs voor twee uur. Vanaf 1 januari 2017 moet die situatie definitief verleden tijd zijn in de parkeergarages op het Mijnplein en de Visserskaai en in de centrumparking onder het Europacentrum. Dat zijn immers de garages waarover de stad, samen met parkeerbeheerder Indigo, iets te zeggen heeft. De andere parkings zijn in privéhanden.

Maximaal twee uur

Met de nieuwe parkeerregels wil schepen Jean Vandecasteele (sp.a) de focus bij langdurig parkeren vooral ondergronds leggen. De bovengrondse plaatsen zouden zo voorbehouden blijven voor wie slechts kort in het centrum moet zijn. De parkeertijd in het centrum wordt daarom beperkt tot maximaal 2 uur.

Ultrakort parkeren

Het ultrakort parkeren wordt uitgebreid na een succesvol proefproject in Mariakerke. "De jeton om 30 minuten gratis te parkeren blijft bestaan en daarbovenop komen nog eens 100 parkeerplaatsen voor ultrakortparkeren dicht bij de handelszaken in het centrum. Daar kunnen mensen maximaal 20 minuten gratis parkeren. Sensoren signaleren als de tijd verstreken is. Het voormalige autonoom gemeentebedrijf voor Grond- en Bouwbeleid zal omgevormd worden tot parkeerbedrijf om deze plaatsen op te volgen. Er komen twee extra mensen voor in dienst." Op termijn is het de bedoeling dat de stad met een eigen parkeerbedrijf actief is in Oostende.

Zorgverstrekkers

Er zijn ook maatregelen genomen voor medische en paramedische zorgverstrekkers. Zij hebben nu 32 plaatsen die voor hen vrijgehouden worden. Ze moeten op dit moment wel nog telkens een parkeerticket kopen. Vanaf 2017 zullen zorgverstrekkers echter een kaart kunnen kopen voor 300 euro per jaar. Daarmee kunnen ze overal in de stad parkeren. De tijd wordt wel beperkt tot 1 uur. Die limiet wordt gecontroleerd aan de hand van de parkeerschijf.

Prijzen

Bovengronds parkeren in het centrum wordt duurder. Terwijl je nu nog 1 euro per uur betaalt, zal dat vanaf 2017 1,4 euro kosten voor het eerste uur en 2,1 euro voor het tweede uur. Ondergronds, dat is onder de Visserskaai, het Mijnplein en onder het Europacentrum, gaan de prijzen omlaag. Het tarief daalt van 2,1 euro naar 1,3 euro voor het eerste uur. Het tweede uur kost wel nog 2,10 euro per uur. De grote verbetering is dat je voortaan betaalt voor de werkelijke parkeertijd. Je betaalt nu dus per minuut en niet meer per uur. Wie bijvoorbeeld 40 minuten parkeert, zal dus slechts 90 cent moeten betalen in plaats van 2,10 euro.

Aan de ommezwaai waarvoor de stad onderhandelde met parkeerbeheerder Indigo hangt ook een prijskaartje. "We hadden in de meerjarenplanning 2 miljoen euro inkomsten uit parkeren geschat, maar dat zal nu dalen naar 1,7 miljoen euro. Het gaat weliswaar om een schatting, omdat je nooit exact weet hoeveel inkomsten er zullen zijn", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a).