Stad Peer geeft ja-woord aan OCMW

Gisteren verhuisden de administratieve diensten van het OCMW van Peer naar hun nieuwe werkplaats in 't Poorthuis. Zij werden door hun respectievelijke peters of meters van de Stad Peer persoonlijk van de Oude Melkerij naar hun nieuwe stekje gebracht. Daarna volgde een ludiek huwelijk tussen beide diensten. "Dit is het sluitstuk van een samenwerking die wel al enkele jaren geleden hebben ingezet", onderstreept burgemeester Steven Matheï (CD&V).

Het huwelijk werd bijgewoond door ruim vijftig mensen. Net als bij een echt huwelijk werden ook de wederzijdse rechten en plichten voorgelezen. Die werden trouwens voorzien van een echte Peerse vertaling. De burgemeester legde op die manier op ludieke wijze uit hoe de twee partijen vanaf nu zullen samenwerken. Vervolgens volgde een officieel ja-woord tussen enerzijds een medewerker van Stad Peer en anderzijds een medewerker van het OCMW.

"We hadden eerder al één financiële beheerder, één secretaris en een zelfde organogram voor de Stad en het OCMW. Bovendien werkten ook de OCMW-raad en de gemeenteraad al nauw samen. De verhuis is een logisch gevolg hiervan. Het grote voordeel is efficiëntie. Door dagelijks in contact met elkaar te staan, ontstaan er ideeën, projecten en worden ervaringen uitgewisseld. Dat is een meerwaarde voor iedereen", aldus Matheï. (BVDH)

Het ludieke huwelijk symboliseert de nauwere samenwerking tussen de stad en het OCMW.
Birger Vandael Het ludieke huwelijk symboliseert de nauwere samenwerking tussen de stad en het OCMW.