Stad besteedt groenonderhoud gedeeltelijk uit

Sinds 2015 is Tienen, net zoals alle andere Vlaamse besturen, verplicht om openbare domeinen, zoals parken, speelpleinen, bermen en straten te onderhouden zonder herbiciden. Gezien manuele onkruidbestrijding erg arbeidsintensief is, zal de stad vanaf september een aantal taken uitbesteden aan de vzw beschutte werkplaats Blankedale.

"De vzw zal instaan voor het maaien van grasvelden, zo'n 58.000 vierkante meter, en wandelpaden buiten het centrum van de stad, zo'n 12.000 meter", zegt schepen van Openbare Werken, Eddy Poffé (Open Vld). "Daarnaast zal ze ook het onderhoud van parken en groenaanplant voor haar rekening nemen."

Begraafplaatsen

Voor het onderhoud van de begraafplaatsen wordt een aparte ploeg ingezet. Die ging eerder al aan de slag en zal tegen eind deze week de kerkhoven onkruidvrij gemaakt hebben. Voor de uitvoering van deze taken neemt Blankedale twee nieuwe, lichte vrachtwagens in gebruik die rijden op aardgas. "De uitstoot van fijn stof wordt daarmee herleid tot vijf procent van de uitstoot van een gewone dieselwagen en ook de concentratie ongezonde stikstofoxides ligt 70 procent lager", zegt een tevreden schepen van Leefmilieu Tom Roovers (Groen).

Aanplanting

Voor de voorbereiding en de aanplanting van hagen, struiken en bomen wordt samengewerkt met IGO. Voor 2016 gaat dit om een 3.000 struiken en een 200-tal bomen. IGO is een dienstverlenende intergemeentelijke vereniging die mensen uit kansengroepen de mogelijkheid tot opleiding en werk biedt. Jaarlijks voorziet de stad voor het uitvoeren van deze werken een budget van ruim 365.000 euro. (VDT)

De gemeente staat niet meer alleen in de strijd tegen onkruid.
Bollen De gemeente staat niet meer alleen in de strijd tegen onkruid.