Zestigjarige oud-klasgenoten komen samen

Foto Alfons Schryvers

In Hoevenen zijn de zestigjarigen, die destijds in Stabroek op de lagere school zaten, samengekomen voor een gezellige avond. Bruno Heirman, een van de organisatoren, verwelkomde een 30-tal jaargenoten met of zonder hun partner. Van de vroegere leerkrachten waren aanwezig juffrouw Maria Leyssen (4de leerjaar), juffrouw Tilly Somens (6de leerjaar) en zuster Christel (5de leerjaar). "Toen we jong waren keken we uit naar de leeftijd van 16 jaar, want dan konden we met de bromfiets rijden en mochten we overal binnen. Nu zijn we zestig en onze aanwezigheid toont hier dat we nog altijd jong en vitaal zijn", zei Bruno.


Sommige zestigjarigen gingen in andere gemeenten wonen, maar de meesten van hen zijn trouw gebleven aan hun jeugddorp en wonen nog steeds in Stabroek. Er werd ook even stil gestaan bij diegenen die overleden zijn, zoals Maria Maes, Walter Huygen, Guy Delie en François Van Hooydonck. Tijdens de avond werden heel wat jeugdherinneringen opgehaald en werd de afspraak gemaakt om elkaar over vijf jaar opnieuw te ontmoeten.


(FSE)