Uitheemse soorten moeten verdwijnen uit Elsenbos en Moretusbos

De natuur aan het Elsenbos en Moretusbos worden aangepakt
Alfons Schryvers De natuur aan het Elsenbos en Moretusbos worden aangepakt
In Stabroek wordt gewerkt aan de versterking van de natuur- en openruimteverbinding tussen het Elsenbos en het Moretusbos. Daarvoor moet uitheemse soorten verdwijnen.

Tussen de woonkernen van Stabroek en Putte ligt een mooie en waardevolle groene corridor, met akkers, weilanden en bosbestanden. Deze natuurverbindingszone bevindt zich ter hoogte van Hoogeind, tussen de Plantinlaan en de Vossenveldlaan. De Antitankgracht en de Schans van Smoutakker zijn er bekende natuurelementen, maar ook de versnipperde percelen en open ruimte spelen een belangrijke rol. Om klimaatveranderingen aan te pakken zijn grotere en beter aaneengesloten openruimtegebieden nodig, waarin landbouw, natuur en bos goed functioneren en waar ecologische verbindingen niet worden gehypothekeerd. Om de aanwezige bosbestanden veerkrachtig te maken wordt er in het gebied ingezet op de bestrijding van uitheemse soorten, zoals Amerikaanse Vogelkers en Rododendron. Nadien ontstaan dan gevarieerde inheems bosbestanden. Bosgroep Antwerpen Noord en Natuurwerk, gaan dit najaar opnieuw aan de slag bij enkele privé eigenaars om de open ruimte te vrijwaren en verbindingen te herstellen.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.