N111 niet volledig afsluiten

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN STABROEK

Volgend jaar zal de drukke Dorpsstraat meer dan een jaar lang onderbroken zijn door weg- en rioleringswerken.
Alfons Schryvers Volgend jaar zal de drukke Dorpsstraat meer dan een jaar lang onderbroken zijn door weg- en rioleringswerken.
Een aannemer start midden volgend jaar met de heraanleg van de Dorpsstraat en Laageind (N111), in het centrum van Stabroek. De werken zullen maximaal een jaar duren. De N111 is een belangrijke gewestweg én de centrale as in het dorpscentrum van Stabroek.

"We laten inwoners en ondernemers meedenken en kiezen voor een open en eerlijke communicatie", zegt burgemeester Rik Frans (N-VA). Bij de aanbesteding van het project is 'minder hinder' opgenomen in het plan van aanpak (40% van de punten in de gunningscriteria). Gekende problemen en knelpunten dienen als basis bij het plan. Het maximaliseren van de bereikbaarheid van de omwonenden, ondernemers, scholen en zorgcentra en het beperken van de omgevingshinder. Bereikbaarheid per fiets, te voet of met het openbaar vervoer moet steeds op een veilige manier gegarandeerd blijven en de termijnen van uitvoering moeten zo kort mogelijk zijn. Belangrijk is ook dat lokaal verkeer steeds in één richting de N111 moet kunnen gebruiken."


"Best is om de werken uit te voeren op een halve bedding zodat er steeds doorgaand verkeer mogelijk is in één richting en de handelszaken, en scholen, bereikbaar blijven", zegt Raf Engels van oppositiepartij Open Vld. "Bijvoorbeeld vanaf het bedrijf Aertsen tot Abtsdreef open in de richting van het dorp. Verkeer komend van het dorp kan via Abtsdreef, of Kleine Molenweg, naar de A12. Beste oplossing is om de Danckerseweg en/of het Oud Broek open te stellen richting Berendrecht om doorgaand verkeer te vermijden in het centrum. Op de A12 de nodige signalisatieborden plaatsen om het verkeer om te leiden via Leugenberg, de Bunderdijk of afrit Berendrecht. Daarnaast moeten er voor de omwonenden de nodige bewonersbrieven komen en een locatie openen waar iedereen terecht kan voor de meest recente info." (FSE)