Inwoners ondertekenen charter 'Gezonde Gemeente'

Foto Alfons Schryvers

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor de Stabroekse bevolking konden polderbewoners het charter 'Gezonde Gemeente' ondertekenen. Burgemeester Rik Frans (N-VA) gaf het goede voorbeeld. Voorzitster van de welzijnsraad Hilde Huybrechts en voorzitter van de sportraad Frank Van Dingenen volgden zijn voorbeeld. Nadien was het de beurt aan bewoners. Een Gezonde Gemeente streeft ernaar om iedere inwoner, bezoeker, werknemer of toerist maximale kansen en stimulansen te geven om gezond te kunnen leven in een gezonde omgeving. Tegelijkertijd willen ze de gezondheidsverschillen zo veel mogelijk wegwerken. Dit impliceert onder meer een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving. Als eerste actie wil de gemeente haar inwoners aanzetten om elke dag tienduizend stappen te zetten.


(FSE)