Familie Dorenberg toont kunstwerken

Foto Alfons Schryvers

Onder de noemer 3D stellen drie kunstenaars, tot en met 24 april, hun werken tentoon in het kasteel Ravenhof te Putte-Stabroek. De kunstenaars - Jos, Bea en Ilse Dorenberg - zijn familie en hebben een academische opleiding genoten. Ilse en vader Jos in Kapellen en Bea in de academie van Lier. Bea leeft zich uit in portretten en is gefascineerd door mensen en kinderen die via de Red Starline de grote oversteek maakten. Haar kleur is eerder sober. Jos heeft een sterk grafische hand en maakt tekeningen geplukt uit de reële omgeving en gebeurtenissen. Ilse is heel los met penseel en vorm. Haar kleurgebruik gaat van sober naar heel kleurrijk. Haar onderwerpen zijn heel divers.


(FSE)