Aanleg verkaveling Schoem start op 1 augustus

Op 1 augustus starten aan de Kerkstraat in Hoevenen de wegenwerken voor de nieuwe omvangrijke verkaveling Schoem. De wegenwerken worden uitgevoerd door aannemer Gebroeders Van Den Bogerd uit Meerle. Hierbij worden de twee delen van de P.J. Tijsmanslaan met elkaar verbonden en komt er een nieuwe toegangsweg vanuit de Kerkstraat. De intercommunale Igean beheert de werken.

Bibliotheek

Langsheen de nieuwe wegenis komen sociale woningen, eengezinswoningen, een nieuw dienstencentrum en ook de Hoevense bibliotheek verhuist naar daar. De werken zullen ongeveer vijf maanden duren. Nadien kan gestart worden met het bouwen van de woningen. (FSE)