"Groene energie voor heel 't Stad"

VLEEMO ZET KRABBEL VOOR 7 EXTRA WINDMOLENS IN HAVEN

Onder het goedkeurende oog van milieuschepen Nabilla Ait Daoud werd de overeenkomst ondertekend door CEO David Daggelinckx, Ben Simons, Bernhard Fink van Enercon en projectmanager Christian Block.
Foto Alfons Schryvers Onder het goedkeurende oog van milieuschepen Nabilla Ait Daoud werd de overeenkomst ondertekend door CEO David Daggelinckx, Ben Simons, Bernhard Fink van Enercon en projectmanager Christian Block.
Het Hoevense windenergiebedrijf Vleemo zal in de Antwerpse haven 7 extra windmolens bouwen, goed voor een investering van 40 miljoen. Vleemo baat er momenteel al zo'n 30 uit. Die leveren stroom aan 66.885 Antwerpse gezinnen. "Het plan is om uiteindelijk álle inwoners van de stad van groene stroom te voorzien."

De Vlaamse Ecologie Energie Milieu Onderneming (Vleemo) is een Vlaams windenergiebedrijf uit Hoevenen, gespecialiseerd in duurzame ontwikkelingen in het Antwerpse havengebied. In juni 2003 selecteerde het Gemeentelijk Havenbedrijf Vleemo als bevoorrechte partner voor de ontwikkeling en uitbating van een windturbinepark op de rechteroever.


Geen jaar later, op 6 mei 2004, werd aan de Zandvlietsluis de fundering van de eerste turbine gegoten in de Antwerpse haven, die een klein half jaar later kon draaien. Dat was destijds de hoogste met het meeste vermogen in de Benelux.


Daarna werd in twee fases begonnen aan een reeks van 18 windturbines. Eerst werden er 10 gebouwd: 3 aan het Delwaidedok, 2 aan het Churchilldok en 5 aan het zesde Havendok. In de tweede fase, die begin 2017 begon, werden 8 turbines gebouwd op het Haveneiland. Intussen staat de teller op 30.

Klimaatneutraal

"Het doel is om Antwerpen klimaatneutraal te maken. Dit wil zeggen dat alle windturbines voldoende stroom produceren om te voorzien in de energiebehoefte van alle inwoners van de stad", zegt de Antwerpse schepen voor Leefmilieu Nabilla Ait Daoud (N-VA).


Met een handtekening op een wiek werd de overeenkomst bezegeld. Vleemo zal opnieuw 7 windturbines bouwen.

'Wind door A'

"Om ook omwonenden en andere geïnteresseerden de kans te geven mee te investeren in groene energie wordt binnenkort de coöperatieve vennootschap 'Wind voor A' opgericht. Die investeert de door haar opgehaalde gelden in de windparken van Vleemo. Per gezinslid kan tot maximaal 3.000 euro geïnvesteerd worden. Elke natuurlijke persoon, zonder leeftijdsgrens, kan aandelen kopen. Er zijn geen in- of uitstapkosten verbonden aan de aankoop. De eerste 5 jaar kunnen de aandelen niet verkocht worden. Er zal ook een jaarlijks dividend uitgekeerd worden. Hoeveel dit bedraagt, wordt bepaald door de Algemene Vergadering. Geïnteresseerden die meer inlichtingen willen, kunnen terecht op informatie@windvoora.be", zegt David Daggelinckx, CEO van Vleemo.