Sparta Landen krijgt AED defibrillator

Onlangs werd op de site Sparta Landen een AED defibrillator geïnstalleerd. Dat gebeurde in het kader van het project van FC Landen 'Veilig, gezond en hygiënisch sporten'. Op initiatief van Jos Medart, verantwoordelijk voor de openluchtinfrastructuur, werd een projectaanvraag 'Veilig Voetballen' ingediend bij Football + Foundation, een afdeling van de Voetbalfederatie Vlaanderen. De Nationale Loterij zorgde voor de financiële ondersteuning. Het ingediende project werd weerhouden en het subsidiebedrag bedraagt ruim 2.000 euro. Dat omvat de aanschaf van het toestel, jaarlijks onderhoud, en opleiding van een 50-tal trainers, afgevaardigden en medewerkers van FC Landen. "We proberen om tijdens elke training en elke wedstrijd van onze jeugdploegen een persoon mee te sturen die de opleiding heeft gekregen en kan werken met de defibrillator", vertelt Tony Thierie, voorzitter van FC Landen. De club zet volop in op de veiligheid van zijn leden en supporters. Binnenkort starten de eerste opleidingssessies in samenwerking met de lokale Rode Kruisafdeling.

(VDT)

kos