Zorgstad Sint-Truiden ondertekent baanbrekende samenwerkingsovereenkomst met parket en politie

Ondertekening protocol tussen het Psychiatrisch Ziekenhuis Asster vzw, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en het Parket Limburg
Mine Dalemans Ondertekening protocol tussen het Psychiatrisch Ziekenhuis Asster vzw, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en het Parket Limburg
Maandag trad het POPPSY, de samenwerkingsovereenkomst tussen het psychiatrisch ziekenhuis Asster vzw, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en het Parket Limburg, in werking.

“Ondanks de schijnbaar tegengestelde doelstellingen van politie en hulpverlening zijn ze onlosmakelijk verbonden door de mensen die zij in hun dagelijkse werk ontmoeten. De politie wordt regelmatig geconfronteerd met mensen met een psychiatrische problematiek. De psychiatrie wordt dan weer geconfronteerd met een aantal fenomenen die de bijstand van politie wenselijk/noodzakelijk maken, zoals agressie of  het plegen van strafbare feite”, verduidelijkt burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

Gedwongen opnames

“Politiemensen en medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg functioneren vaak dicht bij elkaar en kennen een hoge mate van overlap tussen doelgroepen. Op lokaal niveau ontmoeten politie en geestelijke gezondheidszorg elkaar regelmatig vanuit hun eigen functie, denk maar aan gedwongen opnames, verdwijningen en agressie. Dit brengt een groot aantal uitdagingen met zich mee zowel voor de geestelijke gezondheidszorg als voor de politie. Een optimale samenwerking tussen beide actoren is enkel mogelijk als men elkaars werkwereld leert kennen en samen naar oplossingen op zoek gaat.”, zegt korpschef Steve Provost. “Dit protocol heeft als doelstelling afspraken vast te leggen omtrent een aantal thema’s om de samenwerking tussen de partijen te stroomlijnen”, gaat Heeren verder. "Uiteindelijk willen we komen tot een betere bejegening en begeleiding van patiënten. Daarbij denken we aan de bewakings- en bewaringsplicht ziekenhuis, de werkwijze bij gedwongen opnames, het handelen in het kader van crisissituaties gekoppeld aan (ernstig risico op) agressie, het vaststellen en melden van strafbare feiten binnen de residentiële setting, en de werkwijze in het kader van niet-natuurlijk overlijden.”

“Elkaar in die complexiteit vinden, is een sterkte”, vindt algemeen directeur van Asster,Jaak Poncelet.
Mine Dalemans “Elkaar in die complexiteit vinden, is een sterkte”, vindt algemeen directeur van Asster,Jaak Poncelet.

Elkaar vinden

“Elkaar in die complexiteit vinden, is een sterkte”, vindt algemeen directeur van Asster,Jaak Poncelet. Politie, Parket en psychiatrie hebben andere doelstellingen maar toch is de nood groot om op elkaars expertise en ondersteuning beroep te kunnen doen om in complexiteit respectvol, veilig en oplossingsgericht te kunnen werken. Dit protocol biedt een stevige basis en maakt de wederzijds verwachtingen en mogelijkheden in de samenwerking duidelijk waardoor we komen tot mensgerichte oplossingen voor mensen en organisaties.”

Snelheid en kwaliteit combineren

“In het kader van zijn wettelijk bepaalde opdrachten moet het openbaar ministerie dagelijks beslissingen nemen. Deze beslissingen moeten vaak erg snel genomen worden, zonder hierbij aan kwaliteit in te boeten. Bij het nemen van zulke snelle en kwaliteitsvolle beslissingen vallen we terug op partners, zoals politie en Asster. Dankzij dit duidelijk en omvattend protocol kunnen we snelheid en kwaliteit combineren en tegelijkertijd garanderen. Oplossingen ontstaan als meerdere betrokkenen samen nadenken en samenwerken. Vertrouwen en respect voor ieders rol zijn daarin voor leidend”, besluit Guido Vermeiren, Procureur des Konings Limburg.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.