Zaakvoerder zoekt inbrekers: “61 camera’s zoemen de klok rond, maar géén beelden van poging inbraak op Grote Markt”

Zaakvoerder Peter Hollebeke voor zijn zaak waar een poging tot inbraak niet door de camera's kon worden vastgesteld.
Karolien Coenen Zaakvoerder Peter Hollebeke voor zijn zaak waar een poging tot inbraak niet door de camera's kon worden vastgesteld.
Inbrekers probeerden zaterdagochtend omstreeks 4 uur de kledingzaak Cardelly van Peter Hollebeke op de Truiense Grote Markt binnen te dringen en forceerden er tevergeefs de deur. Toen de zaakvoerder aangifte deed van de feiten, bleek dat er geen camerabeelden beschikbaar waren.

Niet dat er in Sint-Truiden geen camera’s hangen. De Trudostad heeft de voorbije jaren haar openbaar domein uitgerust met 61 camera’s op vaste plaatsen. De beelden ervan worden gemonitord door de lokale politie, die er gebruik van maakt voor onder meer bewijsvoering in dossiers en overtredingen. Meer nog, sinds de nieuwe camerawet op 25 maart 2018 in werking trad, hebben ook openbare besturen de bevoegdheid om de cameraopnames te benutten. Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden heeft afgelopen maandag daarom een besluit genomen waarin is vastgelegd voor welke doeleinden de beelden zullen worden ingezet door zowel het lokaal bestuur als de politiediensten.

Extra mogelijkheden

“Aan de hand van de camera’s kunnen we nu onder meer in eerste instantie controleren én handhaven op de naleving van regels rond venstertijden, laad- en loszones en shop & go-parkeerplaatsen. Verder biedt het ons de mogelijkheid om bezoekersstromen in kaart te brengen en gericht op te treden tegen allerlei vormen van overlast zoals zwerfvuil en sluikstorten”, vertelt burgemeester Veerle Heeren. Voor de politie zijn er in Sint-Truiden voortaan ook extra mogelijkheden voorzien om bodycams en dronecamera’s te hanteren en haar voertuigen operationeel uit te rusten met dashcams. Samen vormt dat een grote meerwaarde bovenop de huidige mobiele bewakingscamera en vier ANPR-sites.

Kermis in de weg

“Maar blijkbaar hingen er vannacht geen drones in de lucht”, zegt zaakvoerder Peter Hollebeke van kledingzaak Cardelly. “Sterker nog, toen ik zaterdagochtend mijn aangifte ging doen bij de lokale politie om de hoek, wisten die mij te vertellen dat er geen camerabeelden voorhanden zijn, want de Carnavalskermis staat in de weg. Er hangen potverdorie drie camera’s langs mijn deur. Kijk, aan ronkende verklaringen heb ik niets. Ik wil weten wat er vannacht gebeurd is. Misschien moet de stad Sint-Truiden wat meer blauw op straat inzetten, in plaats van camera’s in de lucht.”

Nochtans hangen er camera's op de hoek van het pand.
Karolien Coenen Nochtans hangen er camera's op de hoek van het pand.

Verder onderzoek

Op zoek naar een reactie bij de politie, vangen we eerst bot. Later verschijnt een berichtje op hun Facebookpagina: “Alle camera’s zijn nog steeds actief en worden tijdens deze periode goed gebruikt in het kader van het evenementenbeheer. De feiten waarvan sprake zullen uiteraard verder onderzocht worden.”

Maar ook de oppositie moeit zich in de discussie: “Nog maar eens het bewijs dat camera’s niet zaligmakend zijn en niet alles oplossen”, zegt raadslid Ludwig Vandenhove (sp.a). “Nochtans wordt die indruk steeds gewekt, zelfs vorige maandag nog tijdens de gemeenteraad. Veiligheid moet een combinatie zijn van technische hulpmiddelen en politiemensen. Een camera is slechts een hulpmiddel, niet meer of niet minder.”