Verkeer in één richting in twee centrumstraten

In de Viaductstraat en het deel van de Leopold II-straat tussen de Tiensesteenweg en de Stationsstraat wordt vanaf 1 februari 2015 verkeer eenrichtingsverkeer ingevoerd. Het stadsbestuur maakt zo meteen een einde aan de verkeershinder ten gevolge van het tweerichtingsverkeer in de Viaductstraat en een deel van de Leopold II-straat. In de Viaductstraat is enkel nog verkeer in de richting van Nieuw Sint-Truiden toegelaten. Parkeren zal aan de rechterzijde kunnen en niet meer aan de overkant zoals nu het geval is. Ook ter hoogte van het kruispunt Tiensesteenweg-Leopold II-straat wordt het verkeer in beide rijrichtingen afgeschaft. In de Leopold II-straat worden automobilisten hierdoor verplicht in de richting van de Tiensesteenweg te rijden. Parkeren blijft mogelijk aan de rechterzijde. (FKS)