Stad kent 37.500 euro ontwikkelingshulp toe aan 17 initiatieven

Goede doelen tafelen voor het goede doel

De cheques werden overhandigd aan de Warmste Tafel
RV De cheques werden overhandigd aan de Warmste Tafel
Op advies van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking kent het stadsbestuur van Sint-Truiden een pakket subsidies van 37.500 euro toe aan veertien projecten en drie studenten die op inleefreis gingen in ontwikkelingslanden. De cheques werden overhandigd  aan de ‘De Warmste Tafel’ van Sint-Truiden.

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) is een belangrijke partner van het stadsbestuur voor de uitwerking van een grensoverschrijdend solidariteitsbeleid. Op basis van haar adviezen worden dit jaar opnieuw een aantal projecten ondersteund met een financiële bijdrage. Daarbovenop doet de GROS zelf nog bijkomende giften van in totaal 6.000 euro aan Team Hope (een vzw die voedselpakketten bedeelt), de Oxfam Wereldwinkel en Onder ons.

“Vanuit onze stadsmiddelen krijgen onder meer heel wat lokale ngo-afdelingen een tussenkomst, zoals een campagne rond kleuteronderwijs van Plan België en een sociaal-ecologisch programma van 11.11.11. Daarnaast zijn er in onze stad natuurlijk ook heel wat initiatieven die niet zijn ingebed in een brede structuur. Deze zogenaamde 4de-pijlerorganisaties doen alles op eigen kracht, en kunnen zeker een extra duw in de rug gebruiken”, verduidelijkt burgemeester Veerle Heeren.

Zo wordt er steun verleend aan een duurzaam landbouwinitiatief en een schoolproject van Vonkita in Nueva Guinea, de Latijns-Amerikaanse zusterstad van Sint-Truiden. Verder gaat er geld naar Massala voor het dichten van de digitale kloof bij vluchtelingen en krijgt ook OKIN opnieuw een bijdrage. Deze vzw van gastgezinnen vangt jaarlijks kinderen op uit Tsjernobyl.

Kansarmoede

In de derdewereldlanden subsidieert de stad een gezondheidscentrum in Congo, een ecologisch landbouwmodel in Senegal, investeringen in onderwijskansen in Indonesië, infrastructuurprojecten in Senegal en Kenia, een medisch uitleenpunt voor zorgbehoevenden in de Filippijnen, het SunShine-weeshuis in Egypte en sociale bescherming voor textielarbeidsters in Bangladesh en Indonesië.

“En zoals andere jaren gaat er ook veel aandacht naar projecten rond kansarmoede, zoals een onderwijsactie op het Indonesische eiland Flores, een hulpprogramma voor kinderen in Nairobi en de bouw van kleuterklasjes in Senegal. Daarnaast krijgen drie Truiense studenten ook elk een cheque van 250 euro voor hun inleefreis of buitenlandse stage. Op die manier stimuleren we Truiense jongeren om hun blik te verruimen”, zegt schepen van Ontwikkelingssamenwerking Jurgen Reniers.

Goede doelen tafelen voor het goede doel

Op zondag 9 december overhandigde het stadsbestuur aan elk van de goede doelen een symbolische subsidiecheque tijdens een feestelijke avond aan ‘De Warmste Tafel’. Zo steunden deze goede doelen op hun beurt ook zelf het goede doel.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.