Sint-Truiden wapent zich verder tegen modderstromen

Modderstromen in Haspengouw
RV Modderstromen in Haspengouw
De stad Sint-Truiden is in deelgemeente Velm gestart met de aanleg van houthakseldammen en grasbufferstroken tegen lokale water- en modderstromen tijdens noodweer. Tegelijk keurde de gemeenteraad van maandag een pakket aan maatregelen goed in de strijd tegen erosie en wateroverlast.

Ten gevolge van de klimaatverandering worden de weersomstandigheden almaar grilliger. De kans op extreme neerslag en droogte neemt toe. Ongemeen zware regenval kan op zeer korte tijd leiden tot overstromingen en erosie. Modderoverlast is het meest visuele nadelige effect van erosie. Nadat in het verleden al verschillende maatregelen genomen werden om de ermee gepaard gaande overlast in te dijken, heeft de stad Sint-Truiden nu een nieuw pakket maatregelen klaar.

Houthakseldammen

De aanleg van houthakseldammen en grasbufferbekkens is gestart op drie locaties in de Langstraat in Velm. Op deze plekken ontstaan bij noodweer water- en modderstromen die in tuinen en op de rijweg terechtkomen en de riolering doet dichtslibben. In samenspraak met de grondeigenaars en landbouwers van de percelen, die in de richting van deze stromen liggen, worden dammen, gevuld met hakselhout, aangelegd.

Houthakseldammen vertragen het afstromend water.
RV Houthakseldammen vertragen het afstromend water.

“De houthakseldammen vertragen het afstromend water”, legt schepen van Natuur Ingrid Kempeneers uit. “Om te voorkomen dat water onder de dammen zou vloeien, worden ze gedeeltelijk ingegraven. De dammen houden samen met grasbufferstroken aan de perceelranden de water- en modderstromen tegen. Het water wordt vervolgens gecontroleerd afgevoerd door middel van leegloopbuizen. Ook aan de Borgwormsesteenweg in Aalst komen dergelijke dammen.”

Technische en financiële ondersteuning voor burgers

Truienaren kunnen voor waterpreventieve maatregelen aan de woning, zoals beschermdijken, verwijderbare schotten, waterdichte coating of drempels voor een ondergrondse garage, vanaf nu een subsidie aanvragen bij de stad. Het stadsbestuur wil in dergelijke gevallen de eigenaars van gebouwen, die al kampten met water- en modderoverlast, financieel ondersteunen en stimuleren om waterpreventieve maatregelen op het eigen terrein uit te voeren. Op die manier slaan overheid en burgers de handen in elkaar in de strijd tegen water- en modderoverlast. De burger dient de aanvraag in. Het noodzakelijke studiewerk zal worden uitgevoerd door de stad Sint-Truiden in samenwerking met De Watering van Sint-Truiden zodat op (relatief) korte termijn effectieve resultaten kunnen geboekt worden.

De brandweer rukt uit bij wateroverlast in Klein Gelmen in de zomer van 2019.
BELGAONTHESPOT De brandweer rukt uit bij wateroverlast in Klein Gelmen in de zomer van 2019.

“Het nemen van deze maatregelen is absoluut noodzakelijk in de strijd tegen de wateroverlast. Zowel op vlak van infrastructurele ingrepen, heldere regelgeving als sensibilisering zullen we ons samen met De Watering verder wapenen tegen de forse kracht van het water. Zonder medewerking van alle partners op het terrein zal dit niet lukken. We roepen burgers  op om gebruik te maken van de maatregelen die zijn goedgekeurd”, besluit burgemeester Veerle Heeren.