Sint-Truiden vraagt inwoners na te denken
over leefbare toekomst van hun stad

“We hopen de Truienaren massaal te begroeten op de klimaatcafés.”
Danny Claes “We hopen de Truienaren massaal te begroeten op de klimaatcafés.”
Op 12, 14, 26 en 27 november en op 3 en 4 december organiseert Sint-Truiden zes klimaatcafés op verschillende locaties in het centrum en de deelgemeentes. Met dit participatieproject geeft de stad haar inwoners inspraak in het klimaatactieplan dat eind dit jaar zal worden afgerond.

Sint-Truiden ondertekende vorig jaar een vernieuwd Europees Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. Hiermee engageert de stad zich om de CO2-emissie op haar grondgebied tegen 2030 met 40% terug te dringen. Een heldere ambitie, die ook is opgenomen in het bestuursakkoord.

Concrete acties

Het stadsbestuur stelt hiervoor momenteel een duidelijk klimaatplan op met concrete acties om de energiedoelstellingen effectief in de praktijk te brengen. Eind dit jaar moet het plan rond zijn, maar voor het zover is, zal de stad ook haar inwoners vragen om mee te werken. “Hiervoor organiseren we deze en volgende maand zes klimaatcafés in ons centrum en onze kerkdorpen. Hierbij denken we samen met de Truienaren na over welke maatregelen we rond specifieke thema’s kunnen nemen om iets te doen aan de klimaatverandering. Met een drankje bij de hand houden we het luchtig en gemoedelijk”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Klimaatenquête

Op de inspraakmomenten kunnen inwoners onder meer aangeven hoe ze denken dat huishoudens klimaatvriendelijk kunnen worden, hoe de duurzame mobiliteit van de toekomst eruit ziet, wat de landbouwsector moet doen voor ons leefmilieu en welke rol de industrie kan spelen in de realisatie van de klimaatdoelen. Elk klimaatcafé duurt ongeveer twee uurtjes, inclusief ontvangst en napraten. 

“We hopen de Truienaren massaal te begroeten op de klimaatcafés. Dit is hun kans om eigenhandig mee te werken aan een leefbare toekomst van de stad. Dat is enorm belangrijk. Voor wie niet langs kan komen op een café, hebben we daarom ook een klimaatenquête opgesteld. We willen echt dat alle inwoners hun inbreng geven”, besluit schepen van Duurzaamheid en Energie Ingrid Kempeneers.

Meer info over de klimaatcafés staat gebundeld op www.sint-truiden.be/klimaatplan. Daar kunnen geïnteresseerden ook de klimaatenquête invullen. Dat duurt amper vijf minuutjes.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.