Sint-Truiden ontvangt 108.000 euro subsidies voor verweefcoaching: “Relatie tussen bedrijven, bewoners en bestuur optimaliseren”

De verweefcoach gaat zich onder andere met de site Rochendaal bezighouden.
Karolien Coenen De verweefcoach gaat zich onder andere met de site Rochendaal bezighouden.
Vlaams minister van Economie Hilde Crevits maakt 558.000 euro vrij voor de aanstelling van een verweefcoach in Gent, Turnhout, Vilvoorde en Sint-Truiden. De coaches zullen de steden bijstaan om te komen tot een goede verstandhouding tussen bedrijven en bewoners uit de buurt.

Concreet zal de coach gedurende drie jaar de goede relatie tussen bedrijven, de buurt en de lokale overheid bewaken, bedrijven begeleiden in hun groeitraject en mee hun locatiebeslissingen sturen in functie van de buurt en het beleid. De coach kan het lokaal bestuur en de bedrijven ook suggesties geven voor ingrepen om hinder te vermijden. Een mix van functies biedt kansen voor innovatie en circulaire economie. De ervaringen opgedaan tijdens dit traject zullen daarna gedeeld worden met andere steden en gemeenten en vormen mee de basis voor een verdere uitwerking van het zogenaamde verwevingsbeleid.

Mix van functies

“Met het verwevingsbeleid willen we bedrijven, wonen en recreatie zorgzaam met elkaar verzoenen in stadskernen”, vertelt  Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. “Een dergelijke mix van functies zorgt voor economische bedrijvigheid en levendige kernen waar het fijn werken, wonen en winkelen is. De vier coaches zullen steden en bedrijven met raad en daad bijstaan om de combinatie van wonen en werken op een evenwichtige manier te stimuleren en de schaarse ruimte goed te beheren.”

Site Rochendaal

“Als lokaal bestuur krijgen we vanuit de Vlaamse overheid specifiek 108.000 euro voor de financiering van de verweefcoach. We hebben concreet een aantal sites opgesomd waar hij zich op zal focussen. Het gaat onder andere om de site van de Fabriekstraat en stationsbuurt, de site Stayen en Tiensesteenweg en de site Rochendaal, maar de verweefcoach zal ook in andere projecten een rol spelen. Afhankelijk van het project zal de coach een preventieve dan wel een remediërende rol hebben, om zo de onderlinge relatie tussen onze inwoners, onze bedrijven en wijzelf als lokaal bestuur te optimaliseren”,  besluit schepen van Lokale Economie Jo François.