Open Vld:"Opnieuw bomen op Grote Markt"

Tijdens een debat in woonzorgcentrum Triamant kwam Open Vld-boegbeeld Pascy Monette verrassend uit de hoek. "Ik vind dat we een fout gemaakt hebben met de verhuis van de platanen van de Grote Markt naar de industriezone in Brustem. Wij willen opnieuw bomen op Truiense Grote Markt"

In april 2015 voerde een delegatie van sp.a en Groen onder de noemer 'Laat staan die Plataan' nog actie tegen de intenties van het stadsbestuur om de platanen op de Grote Markt te kappen en te vervangen door bloembakken. Dat gebeurde in het kader van de herinrichting van de Markt en de uitbreiding en installatie van de uniforme horecaterrassen. "In de stad is er al weinig groen. Deze bomen staan hier al twintig jaar en groeien gratis. Een zomer- en winterbebloeming via een externe partner zal ons daarentegen zowat 100.000 euro kosten", zei sp.a-fractieleider Filip Moers toen.


Na een maandenlange discussie tussen het stadsbestuur en de oppositie over het nut van de bomen dwong de oppositie het stadsbestuur tot een oplossing voor de bomen waarbij ze niet werden gekapt maar verplant. Momenteel geven ze de grijze militaire loods 27 een groenere aanblik. De verhuizing kostte de stad wel 20.000 euro. "In de politiek moet je durven toegeven als je je vergist hebt. Deze open VLD zal dus opnieuw echte bomen op de markt plaatsen, niet zomaar in bakken", stelt Pascy Monette (Open Vld). Dit voorstel was duidelijk niet naar de zin van zijn coalitiepartner CD&V, die bij monde van Veerle Heeren het voorstel van Monette meteen counterde. "Het college heeft dit unaniem beslist op basis van een beeldkwaliteitsplan dat duidelijk stipuleerde dat er geen bomen op de grote markt thuishoren." "Tja, dat is dan de mening van Veerle Heeren, die van ons is dus anders, ieder zijn of haar gedacht. Daarbij, wie zegt dat Heeren burgemeester wordt? De grootste partij levert de sjerp", reageert Monette laconiek.


Ondertussen blijken de platanen voor Loods 27 niet meteen van hun nieuwe plek te genieten en sterven ze stilaan af. (DSS)