Haspengouwse fruittelers gezocht

Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en PC Fruitzijn op zoek naar een 30-tal geïnteresseerde fruittelers die willen meewerken om het fruitteelt-landschap ‘biodiverser’ aan te kleden.
Mine Dalemans Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en PC Fruitzijn op zoek naar een 30-tal geïnteresseerde fruittelers die willen meewerken om het fruitteelt-landschap ‘biodiverser’ aan te kleden.
Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en PC Fruitzijn op zoek naar een 30-tal geïnteresseerde fruittelers die willen meewerken om het fruitteelt-landschap ‘biodiverser’ aan te kleden. 

“Concreet willen we meer ruimte creëren voor opgaand groen (hagen, solitaire bomen, kopbomen, houtkanten) omdat het behoud van biodiversiteit van belang is voor onder andere de bestuiving van het fruit, de natuurlijke plaagbeheersing, de bestrijding van erosie en de strijd tegen de klimaatopwarming”, klinkt het bij PC Fruit.

“We geven daarom gratis en vrijblijvend advies aan geïnteresseerde fruittelers om hun fruitbedrijf biodiverser te maken. Hierbij leveren we, naast advies, ook ondersteuning in de praktische uitvoer van de maatregelen”, zegt woordvoerder van PC Fruit Hilde Vanvinckenroye. “Daarnaast willen we op bedrijfsniveau een aantal maatregelen uittesten rond de aantrek van oorwormen en de bestrijding van suzuki-fruitvliegen en boswantsen.”

Plaaginsecten

“Het uitgangspunt is dat een gevarieerd agrarisch landschap met streekeigen gemengde hagen en houtkanten een positieve rol speelt in de beheersing van plaaginsecten. Ook qua erosiebestrijding en driftreductie vormen deze hagen een pluspunt”, gaat Vanvinckenroye verder. “Hagen bieden bovendien kansen op meer bestuivingszekerheid dankzij de aantrek van wilde bestuivers. En door perceelsranden langs waterlopen te ‘behagen’ kan inspoeling naar de waterlopen beperkt worden.”

Ben je fruitteler in Sint-Truiden en heb je interesse om in je plantages maatregelen te nemen voor meer biodiversiteit? Contacteer dan het Regionaal Landschap via 011 31 38 98 en vraag naar Joke of Mieke of stuur een mailtje naar info@rlhv.be.