Gastvrij Sint-Truiden en OKIN niet langer gesteund: “Hier kennen ze subsidies toe zoals bij het Eurosongfestival”

Het rommelt in de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS).
RV Het rommelt in de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS).
Het rommelt in de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS). En niet zo’n klein beetje. Ruzie over de verdeling van de gemeentelijke subsidies zijn de oorzaak. Zo kunnen Gastvrij Sint-Truiden en OKIN niet langer op financiële steun rekenen. “Een bijzondere algemene vergadering op 3 maart moet meer duidelijkheid scheppen”, zegt schepen voor Ontwikkelingssamenwerking Jos Pierard (Open Vld).

“Wij zetten ons al 25 jaar in voor vluchtelingen hier in Sint-Truiden”, steekt voorzitter van vzw Gastvrij Sint-Truiden Magda Derwael van wal. Gastvrij Sint-Truiden ontstond in 1993 als reactie op de toen zeer racistische sfeer in Sint-Truiden. Het droevige hoogtepunt hiervan was de molotov-aanslag tegen een woning waar Sikhs woonden op 16 augustus 1993. Een aantal mensen vonden elkaar toen in de verontwaardiging over de talrijke verwijten, pesterijen en aanslagen die asielzoekers ondergingen. 

De groep vrijwilligers van Gastvrij Sint-Tuiden staat momenteel voor vluchtelingen en mensen met migratieachtergrond klaar in het onthaalhuis MASALA. Het huis staat bij de vluchtelingen bekend voor zijn laagdrempeligheid. Hun werking steunt volledig op projecten en de daaraan gekoppelde financiering. “Dat we nu werkelijk niets ontvingen van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) valt ons zwaar. Elke euro telt in onze werking. De subsidies in het verleden dienden om gas en elektriciteit te betalen. Nu ja, we stoppen zeker niet, maar aangenaam is anders. Vooral de reden waarom - namelijk dat we niet in een derdewereldland werkzaam zijn - was verschieten.”

Eurosongfestival

“Het  totale  budget  dat  voorzien  is  voor  financiële steun  voor  ontwikkelingssamenwerking  wordt  jaarlijks vastgelegd in de stadsbegroting”, klinkt het bij een bestuurslid die er stilaan de buik van vol heeft. “De GROS doet een voorstel aan de gemeenteraad en die kennen dan de subsidies toe. De berekening van de toelage gebeurt aan de hand van een puntensysteem. En net daar wringt het schoentje. Diegenen die beslissen over de toe te kennen punten, dingen ook mee om subsidies binnen te rijven. Met als resultaat dat de organisatie van voorzitter Dany Peeters met het leeuwendeel van de subsidies en projecttoelagen gaat lopen en organisaties zoals Gastvrij Sint-Truiden en OKIN met lege handen achterblijven. Je vergelijkt het het best met de puntenverdeling van het Eurosongfestival waar vriendjespolitiek vaak de winnaar oplevert. Vandaar dat een hele nieuwe ploeg is rechtgestaan met Thomas Peeters als kandidaat-voorzitter om 3 maart het roer over te nemen.”

Problemen reiken veel verder

Schepen van Ontwikkelingssamenwerking Jos Pierard (Open Vld) is op de hoogte van de problemen, maar weigert zich voorlopig in de discussie te mengen. “De GROS is een onafhankelijk adviesorgaan. Ik heb begrepen dat er onenigheid is en dat er 3 maart tijdens een bijzondere algemene vergadering nieuwe bestuursverkiezingen plaatsvinden. Wel op 4 maart zit ik met het nieuwe bestuur samen om de verdere gang van zaken te bespreken.” Huidig voorzitter Dany Peeters wil niet veel kwijt: “Ik ben geen kandidaat voorzitter meer. Maar ik kan u wel vertellen dat de problemen van de GROS veel verder reiken dan alleen de subsidieverdeling. Ik zal dit opnemen met de schepen. Maar voorlopig heb ik verder geen commentaar’.”