Filip Moers (sp.a): “Truienaren worden opgescheept met twee afvalfacturen binnen het jaar”

Voor onder andere de vuilnisophaling van   Limburg.net viel gisteren de factuur in de brievenbus
kos Voor onder andere de vuilnisophaling van Limburg.net viel gisteren de factuur in de brievenbus
De facturen van Limburg.net vallen de Truienaren als een baksteen op hun maag, zonet voor de dure septembermaand. “Onbegrijpelijk dat de stad haar bewoners twee keer binnen hetzelfde kalenderjaar een zware afvalfactuur laat betalen”, vertelt sp.a-raadslid Filip Moers. 

“De voorbije jaren werd de factuur verstuurd in oktober en kregen de bewoners drie maanden de tijd om te betalen. Nu wordt de factuur verstuurd in augustus en moet er betaald worden binnen de twee maanden”, steekt sp.a-raadslid Filip Moers (sp.a) van wal. “Dat zijn twee zware facturen binnen hetzelfde jaar. Dan heb ik het nog niet over de ongelukkige timing. Heel wat inwoners moeten alles goed op voorhand plannen om alle rekeningen tijdig betaald te krijgen. Net nu op het ogenblik dat de onroerende voorheffing en heel wat schoolkosten dienen betaald te worden, valt onverwacht een duur kermiscadeau in de bus.” 

Raadslid Filip Moers.
Mine Dalemans Raadslid Filip Moers.

Voor alle duidelijkheid is het niet Limburg.net, maar het schepencollege die het laatste woord heeft in de inning van deze afvalfactuur. Het schepencollege heeft op 2 augustus 2019 de beslissing genomen om de afvalfacturen vroeger te verzenden. De sp.a-fractie vraagt aan het college om twee maanden extra ruimte te geven aan de inwoners om deze onverwachte factuur te betalen.

Verkiezingsbelofte van N-VA

“De factuur voor het ophalen van afval in Sint-Truiden kan een derde goedkoper als we het zelf doen in plaats van het over te laten aan afvalintercommunale Limburg.net”, zei Jelle Engelbosch van N-VA, nog net voor de verkiezingen van 14 oktober 2018. “En dat geldt eigenlijk voor alle gemeenten met meer dan 25.000 inwoners. Sint-Truiden heeft zeer lang het afval in de stad zelf opgehaald, tot in 2014. Daarna werd die taak uitbesteed aan Limburg.net. Toen is de factuur voor de belastingbetaler ook verdubbeld. De N-VA heeft nu uitgeteld wat het zou kosten als de stad zelf het afval zou ophalen en verwerken. Zo zou de stad maar liefst 1 miljoen euro per jaar besparen, dat is een derde van de totale factuur. Als ze er uitstappen, krijgen ze daarenboven hun aandeel van 1,1 miljoen euro terug. Dat is vandaag 2 miljoen euro waard. Een financiële injectie die de lege schatkist van Sint-Truiden wel zou kunnen gebruiken.”

Volgend jaar anders

Maar die belofte lijkt de schepen van Financiën Jo Francois (N-VA) vooralsnog niet na te komen. “Het aanslagbiljet die onze inwoners eind vorig jaar ontvingen voor hun huisvuilophaling, werd verstuurd in de loop van de maand november 2018 en handelde over het aanslagjaar 2018. Inwoners kregen de tijd tot 9 januari 2019 om deze factuur te betalen”, zegt Francois. “Op uitdrukkelijke vraag van Limburg.net werd aan de gemeente gevraagd om het register van belastingsplichtigen vroeger op te maken, zodat de inning in een zelfde boekjaar kan gebeuren. De huisvuilbelasting wordt rechtstreeks betaald aan Limburg.net, die elke week het huisvuil komt ophalen. Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 2 augustus 2019 het register goedgekeurd op basis waarvan Limburg.net de facturatie voor de huisvuilophaling 2019 opmaakte. Ook voor deze factuur geldt een betalingstermijn van twee maanden. Vanaf volgend jaar zal de financiële dienst van de stad er naar streven om het register op te maken halfweg het jaar”, besluit de N-VA-schepen.
2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Ingrid Vansichem

    Dat ze dan de ophaling ook doen. Op 2 maand tijd drie keer moeten bellen en mailen dat de groene bak niet geledigd was. Stond op tijd buiten en er zatniks in wat niet mocht. Fijn is dat, compensatie ho maar. Rekening gewoon vroeger in je bus.

  • Yvonne Vandenborne

    Ik betaal in januari geen 2 keer in een jaar dat doet niemand