Erosiewerken beschermen Klein-Gelmenstraat tegen modderstromen

De werken zijn bijna voltooid.
RV De werken zijn bijna voltooid.
In Groot-Gelmen zijn de werken in de Bosstraat om de Klein-Gelmenstraat tegen modderstromen te beschermen bijna voltooid. Om toekomstige waterschade in het gebied maximaal te beperken, werden aanpassingswerken aan het wegdek van de Bosstraat uitgevoerd.

Tijdens het noodweer van 10 juni 2019 bleek dat het bufferbekken, dat water- en modderstromen zou moeten opvangen, niet optimaal werkte. Daardoor baanden de modderstromen zich gemakkelijk een weg naar de Klein-Gelmenstraat waar verscheidene inwoners overlast ondervonden. Het bufferbekken in de Bosstraat werd destijds door Aquafin aangelegd in het kader van de rioleringswerken in Groot-Gelmen. Dat bufferbekken zou de water- en modderstromen vanuit het landbouwgebied opwaarts in de Bosstraat moeten opvangen. Tijdens het noodweer in juni 2019 bleek echter dat slechts een kleine hoeveelheid van het modderwater dat vanuit het hoger gelegen landbouwgebied via de Bosstraat naar beneden kwam gestroomd, werd opgevangen in het bufferbekken. Het rooster in de Bosstraat volstond niet om de water- en modderstromen af te leiden naar het bufferbekken. Daardoor lieten de modderstromen het bufferbekken letterlijk en figuurlijk links liggen en stroomden ze tot in de Klein-Gelmenstraat.

“Om maximaal te verhinderen dat dergelijke situaties zich in de toekomst opnieuw voordoen in Groot-Gelmen, werd het wegdek van de Bosstraat aangepast. Een combinatie van een wegverlaging en -verhoging ter hoogte van het bestaande bufferbekken zal de modderstromen ‘dwingen’ om naar het bufferbekken te stromen. De instroom wordt bovendien verbeterd door een deel van de rand van het bufferbekken af te graven”, zegt schepen van Openbare Werken Ingrid Kempeneers.

Waterpreventieve maatregelen

“De komende maanden gaat de stad samen met verschillende partners nog andere werken tegen water- en modderoverlast uitvoeren. Daarnaast vragen we ook aan bewoners om gebruik te maken van het recent goedgekeurde subsidieregelement waterpreventieve maatregelen. Die subsidie is van toepassing voor maatregelen om bestaande gebouwen te beschermen tegen water- en modderoverlast. Alleen als we allemaal samenwerken kunnen we water- en modderoverlast in de toekomst voorkomen”, besluit burgemeester Veerle Heeren.