Stadsbestuur schaft Grote Lenteschoonmaak af

Vorig jaar ging schepen voor Leefmilieu Ingrid Kempeneers (CD&V) nog mee het grof vuil rondhalen. Vandaag schaft ze de maatregel af.
RV Vorig jaar ging schepen voor Leefmilieu Ingrid Kempeneers (CD&V) nog mee het grof vuil rondhalen. Vandaag schaft ze de maatregel af.
De Grote Lenteschoonmaak waarbij Truienaren hun grof vuil konden buiten zetten wordt afgeschaft. Truienaren kunnen in de plaats van 3 tot en met 21 maart gratis hun grofvuil binnenbrengen bij het containerpark. “Een bewuste en duurzame keuze”, klinkt het bij het stadsbestuur. Gemeenteraadslid Filip Moers (sp.a) betreurt de beslissing.

“We begrijpen dat de grote lenteschoonmaak voor veel mensen enorm handig was. Tegelijkertijd merkten we dat het initiatief ook wat aan zijn doel voorbijgegaan is. De hoeveelheid ingezameld afval nam alsmaar toe. Bovendien bleek het in 70% van de gevallen om recycleerbaar vuilnis te gaan, dat ook via de reguliere werking kan aangeboden worden. In tijden van klimaatverandering is dat niet meer te verantwoorden”, zegt schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers. “We moeten op een milieubewustere manier met vuilnis omgaan. Dat besef bestaat er trouwens ook onder onze bevolking. Uit onze klimaatenquête, waaraan zo’n 250 inwoners hebben deelgenomen, blijkt dat ruim 80% bereid is om minder afval te produceren en beter te sorteren. We gaan in die zin ook sterker inzetten op slimme sensibilisering en preventie. Dat zal ook een van de actiepunten zijn binnen ons lokale klimaatplan”, vertelt burgemeester Veerle Heeren.

Kritiek

Aan dat klimaatplan wordt momenteel hard gewerkt. Eind vorig jaar konden zowat 300 inwoners van de stad hiervoor hun inbreng geven via een online bevraging en verschillende klimaatcafés in de deelgemeenten. Over enkele weken wordt het plan voor goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna de actiepunten een concrete invulling zullen krijgen.  Toch komt er kritiek op de beslissing om de Lenteschoonmaak af te schaffen. “Wat met oudere mensen en Truienaren die geen auto hebben?”, reageert gemeenteraadslid Filip Moers (sp.a). “Moeten die dan maar met hun vuil blijven zitten? Daarbij ga je sluikstorten een nieuw leven inblazen. Ik vind het bijzonder jammer dat de Grote Lenteschoonmaak wordt afgeschaft. Ik heb die nog in 2008 als schepen ingevoerd, samen met trits andere maatregelen. En kijk, in 2012 werden we uitgeroepen tot ‘Properste Stad van Vlaanderen’. Maar goed ik stel vast dat dit allemaal wordt teruggeschroefd.”

Inwoners van Sint-Truiden kunnen gedurende de ganse periode van 3 tot en met 21 maart gratis hun grofvuil naar het containerpark brengen (ongeacht hoeveel keer). Wat precies grofvuil is en welke materialen recycleerbaar zijn, is terug te vinden op limburg.net/fractie/grofvuil.