“Minstens 40 daklozen in Sint-Truiden”

Schepen van Armoede Jurgen Reniers (CD&V) is tegen de komst van een daklozencentrum

Dakloze man deze zomer in Truiense Stapelstraat
Ludwig Appeltans Dakloze man deze zomer in Truiense Stapelstraat
Volgens Peter van Dam van Groen telt Sint-Truiden minstens 40 mensen zonder dak boven hun hoofd. Verschillende sociale organisaties bundelen voor hen de krachten in het zogenaamde Cabrio-project, maar Groen vindt dat er meer nodig is. De stad kan het probleem van dakloosheid in Sint-Truiden niet langer ontkennen en moet werk maken van een degelijke noodopvang.  Voorakkoordpartij N-VA is vierkant tegen de plannen. Ook bij de CD&V is schepen voor Armoede Jurgen Reniers (CD&V) niet te vinden voor de komst van een daklozencentrum. "Niet de kerntaak van een stad" klinkt het kil.

“Dak- en thuisloosheid is een groeiend probleem in Sint-Truiden terwijl het stadsbestuur de armoede meer en meer wegmoffelt. Hoewel moeilijk te meten, veelal zit dit probleem onder de radar, zijn er zeker een veertigtal mensen bekend die geen vaste verblijfplaats hebben. Dak- en thuisloosheid is nooit een probleem op zich, maar zit steeds vervat in het kluwen van armoede met problemen op vlak van gezondheid, inkomen, enz. Dat vraagt om een totaalaanpak. In Sint-Truiden wil men het probleem aanpakken via het Cabrio-project. Het gaat om hulpverlening waarbij een aantal organisaties de handen in elkaar hebben geslagen en op verschillende vlakken mensen kunnen ondersteunen. Het is een grote stap in de goede richting. Maar er moet meer gebeuren. Eén van de knelpunten is dat Sint-Truiden geen eigen daklozenopvang heeft. Mensen moeten daarvoor naar Hasselt. Groen pleit ervoor om in Sint-Truiden te investeren in een eigen aanbod van noodwoningen. Op die manier kan de hulpverlening voor deze mensen gewoon doorlopen en worden daklozen niet uit hun eigen omgeving weggehaald. Maar ook op termijn moeten we dringend schakelen. De winter staat voor de deur. Er staat veel leeg en er is potentieel genoeg. Geen koppen in het stand steken nu, we moeten nu onze stadsgenoten die het nodig hebben helpen. Kijk, als men 50.000 euro kan uitgeven voor één avond om een feestje te geven in Brustem-Dorp om een plein te openen dat nog eens niet af is, maar aan de andere kant is het geen kerntaak voor een stad om je eigen daklozen op te vangen, dan is er iets grondig mis.

Beleid is keuzes maken, en voor ons is die keuze duidelijk: wij zullen geld investeren in een daklozencentrum, niet in partijfeestjes met Belle Perez.

Peter van Dam
Feestelijke opening van onaf plein in Brustem zou voor 50.000 euro begroot zijn
Dirk Selis Feestelijke opening van onaf plein in Brustem zou voor 50.000 euro begroot zijn

Betaalbare huurwoningen

“Noodopvang is uiteraard geen duurzame oplossing. Een structureel probleem vandaag zijn de torenhoge huurprijzen op de private markt. Die staan het recht op wonen in de weg voor iedereen met een laag inkomen. Een stadsbestuur heeft heel wat hefbomen om hier werk van te maken. Groen pleit voor een rollend woningfonds waarmee de stad actief kan ingrijpen op de woningmarkt. Met zo’n fonds koopt de stad leegstaande panden op en renoveert ze. Deze woningen kunnen dan op allerlei manieren terug op de markt worden gebracht; als opstapwoning, als sociaal huurhuis, voor gemengde woonvormen, enz. Uiteraard vraagt dit de nodige investering in woningen en de nodige middelen voor begeleiding en hulpverlening. Door dak- en thuisloosheid in een vroeg stadium aan te pakken wordt vermeden dat deze mensen steeds verder in de marge van de samenleving worden geduwd. Op termijn levert dit dan ook een besparing op. Armoede wordt in Sint-Truiden almaar meer als de belangrijkste beleidsprioriteit gezien. Volgens de laatste cijfers van Kind en Gezin groeit een op de zes kinderen in de stad op in een gezin dat kampt met (kans)armoede. Het heeft dan ook geen zin om deze problematiek en de geboden oplossingen uit het zicht te houden. Beleidsmakers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om maatschappelijke problemen duidelijk te benoemen en een draagvlak te vinden voor oplossingen die werken. Uit vrees voor een aanzuigeffect wordt er weinig gecommuniceerd over het thema door het huidige bestuur. Het grote gevaar is echter dat het een excuus wordt om weinig of niets te doen en bovendien dat je daarmee het draagvlak voor lokale armoedebestrijding ondergraaft.” nog volgens van Dam.

Tenzij iemand er écht bewust voor kiest om geen hulp te aanvaarden, slaapt er niemand op straat in Sint-Truiden.

Jelle Engelbosch
Slaapzaaltje van daklozenopvang in Haren
Baert Marc Slaapzaaltje van daklozenopvang in Haren

Niet afglijden naar zorgenstad

 Bij de N-VA ziet men de zaken duidelijk helemaal anders. Tijdens het laatste jongerendebat schoof  Jelle Engelbosch (N-VA) even uit om zich net op tijd te herpakken. “In Sint-Truiden zijn geen daklozen. Ik bedoel: In Sint-Truiden slapen geen daklozen op straat.” Engelbosch stipuleert dat Sint-Truiden wel degelijk opvang aanbiedt voor daklozen die anders op straat zouden moeten slapen. Dit discreet in de luwte om geen aantrekkingspool voor de regio te worden. "Dus tenzij iemand er écht bewust voor kiest om geen hulp te aanvaarden, slaapt er niemand op straat in Sint-Truiden. Moeten we nog extra dingen doen voor daklozen? Neen. Er zijn heel wat vzw’s die uitstekende dingen doen en ook ondersteuning krijgen. Er is ook winteropvang voor de hoogste noden. Maar we gaan geen daklozencentrum bouwen om bijkomende problemen naar onze stad te importeren. Met een asielcentrum, een grote psychiatrische instelling en verhoudingsgewijs de meeste sociale woningen van de ruime regio doen wij meer dan onze plicht als zorgstad. N-VA zal er over waken dat we niet afglijden naar zorgenstad en we de focus leggen op de modale Truienaar en zijn gezin.”

Ook bij de Truiense CD&V is weinig enthousiasme voor de komst van een daklozencentrum. “Het behoort niet tot de kerntaken van de stad om een zo’n daklozencentrum uit te bouwen. Ik denk dat ons Cabrio-project voldoende mogelijkheden biedt aan de daklozen om niet op straat te hoeven slapen.” besluit schepen van Armoede Jurgen Reniers (CD&V).
1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Hugo Kelles

    dikke politieke zever , als ge gaat vragen waar verblijft mijn zoon " pravicywet meneer " de politieker kriéért deze situatie zij zitten goed op het droge en this te hopen dat zij het morgen ook mogen meemaken dan zullen ze andere muilen trekken , dus stem op geen van deze partijen en leer hen te luisteren naar de man in de straat