"Die dieren zijn niet van mij"

LANDBOUWER RISKEERT WEER STRAF VOOR VERWAARLOZING

Een artikel uit de krant van 9 mei 2008 over de eerdere veroordeling van Willy V.
RV Een artikel uit de krant van 9 mei 2008 over de eerdere veroordeling van Willy V.
Landbouwer Willy V. (63) uit Gelinden stond gisteren voor de rechtbank van Hasselt voor sluikstorten, hinderlijke inrichtingen en dierenverwaarlozing. De aanklager eiste een boete van 30.000 euro en een verbod van drie jaar op het houden van dieren.

De feiten dateren van november 2014. Het waren de inspecteurs van de FOD Dierenwelzijn die de dierenverwaarlozing vaststelden bij de landbouwer. Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum uit Heusden-Zolder moest toen drie ezels en drie pony's weghalen. "Zij leefden echt in een vreselijke modderpoel. Overal lagen afval, ijzer en restanten van autowrakken. De dieren woonden in tijdelijke, onstabiele constructies. De grond was een papperige laag van 20 centimeter uitwerpselen. Eén van de pony's zat opgesloten in een varkensstal waar geen licht binnenviel", legt Rudi Oyen van het centrum uit. "Ook het drinkwater was niet in orde", voegde de procureur daar nog aan toe.


Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum heeft de ezels en pony's meegenomen. Bij twee van hen waren de hoeven sterk verwaarloosd, waardoor ze moeite hadden om te lopen. Ze werden onmiddellijk naar een hoefsmid overgebracht en behandeld. Door het gebrek aan verzorging en het voortdurende ploeteren in de modder hadden de pony's en ezels bovendien zware ontstekingen aan de spieren. "Als je ziet hoe de dieren eraan toe waren, is het niet gewoon dierenverwaarlozing, maar dierenmishandeling", reageert Oyen.

Al veroordeeld

Willy heeft al een strafblad. De FOD Dierenwelzijn heeft in 2005 al eens 112 verwaarloosde dieren van zijn erf weggehaald. Twee jaar later moesten inspecteurs opnieuw bij hem langsgaan. Toen nam het opvangcentrum uit Heusden-Zolder zeventien verwaarloosde schapen, een pony en een geit mee. In 2008 is de landbouwer al eens veroordeeld voor dierenverwaarlozing. "De straffen zijn een maat voor niets, want hij zet de dieren op naam van zijn zoon of van iemand anders" vervolgt Oyen. Bovendien is de boer in 2008 door het hof van beroep in Antwerpen veroordeeld voor jarenlange inbreuken op de milieuwetgeving.


De gedeputeerde voor Dierenwelzijn, Ludwig Vandenhove (sp.a), pleitte eerder al voor een dierenpolitie om zulke gevallen te voorkomen. "Ik ben al een tijdje niet meer met de landbouwer geconfronteerd en dacht dat de man tot inkeer was gekomen. Blijkbaar is dat niet het geval. Zijn acties moeten echt opgevolgd worden."


Willy zelf gaf toe dat hij afval liet rondslingeren op zijn percelen en ruimde het boeltje reeds op. Hij betwistte wel de dierenverwaarlozing. "De dieren zijn niet van mij", repliceerde de landbouwer. "Ze moeten wel van iemand zijn", reageerde de rechter. "De dierenarts komt normaal gezien één keer per maand op controle. Het is ook moeilijk om de grond elke dag te onderhouden", legde zijn advocaat uit. De beklaagde hoopte dat een groot deel van de straf met uitstel zal worden uitgesproken.


De aanklager stelde een boete van 30.000 euro voor, waarvan de helft effectief. Daarnaast pleitte de aanklager voor een verbod van drie jaar op het houden van dieren. "De beklaagde zegt dat de dieren niet op zijn naam staan, maar via een buurtonderzoek wil ik onderzoeken wie de dieren probeert te verzorgen. Ik wil ook zijn zoon voor de rechtbank krijgen wanneer dit onderzoek op 3 oktober zal worden verdergezet", klonk het achteraf bij de aanklager.