Sint-Rochuswijk krijgt veilige oversteek naar centrum

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL PLANT NIEUWE VOETGANGERSBRUG OVER KANAAL

Voetgangers krijgen er een veilige verbinding bij vanuit de Sint-Rochuswijk naar het centrum van de stad. Waterwegen en Zeekanaal heeft een bouwaanvraag ingediend om een brug over het Kanaal Brussel-Charleroi te bouwen. Het wordt meteen de eerste werf voor de grote moderniseringswerken aan het kanaal in Halle.

Waterwegen en Zeekanaal wil de nieuwe voetgangersbrug bouwen in het verlengde van de voetgangersbrug die er nu al over de spoorlijn werd gebouwd. De brug landt aan de overkant van het Kanaal Brussel-Charleroi op de Willamekaai. Voetgangers kunnen daar met de trap naar beneden en maar ook rolstoelgebruikers of mensen met een kinderwagen kunnen er dankzij een hellend vlak over. Dat hellend vlak landt dan in de richting van de Dijkstraat. Daarom zal ook de Willamekaai zelf ter hoogte van de brug heraangelegd worden. De rijweg wordt er opschoven naar de bestaande parking.

Doortrekken over Zenne?

Vandaag moeten voetgangers vanuit de Sint-Rochuswijk ofwel de drukke Bospoortbrug over of kunnen ze kiezen voor de brug aan Nederhem om over het kanaal in de stad te geraken. In de toekomst kunnen ze dus vanaf de Vandenpeereboomstraat meteen oversteken. "Die verbinding is heel belangrijk voor inwoners aan die kant van het kanaal", zegt Rik Houthuys van de Werkgroep Trage Wegen Zuid-West Brabant. "Wij hebben ook suggesties gegeven en we zijn blij dat er ook rekening mee gehouden werd. Dit zal niet alleen een belangrijke brug worden voor de inwoners van Sint-Rochus, maar ook voor de mensen van Buizingen, want ook zij moeten nu nog via de drukkere wegen naar het centrum. Met dit tracé zou de brug over langere termijn zelfs nog doorgetrokken kunnen worden over de Zenne, zodat die brug echt in het stadscentrum uitkomt."

Geen verbreding mogelijk

Er werd ook onderzocht of de huidige brug over de sporen niet kon verbreed worden zodat de fietsers ook over de verbinding konden fietsen. Maar volgens spoorwegbeheerder Infrabel is dat niet haalbaar zonder ze volledig te slopen en opnieuw op te bouwen. Voor zo'n grote werken is er momenteel geen budget.

Nog bruggen op til

De brug kreeg voorlopig nog als werktitel de Sint-Annabrug mee. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was er aan de Dijkstraat vlakbij al een voetgangersbrug die in de volksmond de Waggelbrug heette en beide stadsdelen verbond. Maar die werd in de oorlog opgeblazen en nooit meer opgebouwd.

De nieuwe brug is ook opgenomen in de protocolovereenkomst tussen de stad en Waterwegen en Zeekanaal. Het project is het eerste van een reeks bouwwerken waarbij het kanaal uitgediept en verbreed zal worden om grotere schepen door te laten varen. Daarbij worden zowel in het noorden als het zuiden nog nieuwe bruggen voorzien terwijl de Bospoortbrug dan weer een ophaalbare brug zou worden. Fietsers kunnen dan van de ene oever naar de andere fietsen via de Bospoortbrug of de nieuwe Nederhembrug.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot 28 september.

De nieuwe brug zal aantakken op de voetgangersbrug, die nu al over de treinsporen gebouwd is.
Mozkito De nieuwe brug zal aantakken op de voetgangersbrug, die nu al over de treinsporen gebouwd is.
De huidige brug (stippellijn) wordt doorgetrokken over het kanaal tot aan de Willamekaai.
Mozkito De huidige brug (stippellijn) wordt doorgetrokken over het kanaal tot aan de Willamekaai.