Windturbines draaien 's nachts een toontje lager

NADAT GELUIDSMETINGEN BEWONERS WITTE ROOS GELIJK GEVEN

De turbines van Eoly en Ecopower langs het Kanaal Brussel-Charleroi.
Mozkito De turbines van Eoly en Ecopower langs het Kanaal Brussel-Charleroi.
De windturbines op de grens van Sint-Pieters-Leeuw en Lot draaien voortaan 's nachts wat trager. Die bijstelling komt er nadat geluidsmetingen de klachten uit de wijk Witte Roos bevestigden.

De bewoners van de wijk Witte Roos in Sint-Pieters-Leeuw maakten begin vorig jaar al melding van geluidsoverlast door de drie windturbines, die eind 2015 neergepoot werden langs het Kanaal Brussel-Charleroi. Eigenaars Eoly en Ecopower beslisten daarop om geluidsmetingen uit te voeren. "Dat is intussen ook gedaan, door een extern en dus onafhankelijk studiebureau", zegt Stefaan Verhamme van Eoly. "Er werd vooral nagegaan of het geluid dat de turbines produceren, binnen de Vlaamse milieunormen bleef. De metingen werden op verschillende plaatsen en over een langere periode uitgevoerd, zodat we een goed overzicht kregen van de hoeveelheid decibels."


Tussen maart en augustus van vorig jaar werd elk geluid van de turbines geregistreerd. Die periode was langer dan aanvankelijk gepland, maar er was dan ook een stevige wind nodig om relevante metingen te verkrijgen. "Uit de resultaten blijkt dat er overdag geen problemen zijn", zegt Verhamme. "'s Nachts was er wel een probleem: de geluidsnormen werden licht overschreden. De resultaten werden besproken met de gemeentebesturen van Beersel en Sint-Pieters-Leeuw, en met de Vlaamse Milieu-inspectie. Toen de windturbines nog door de leverancier getest werden, draaiden ze harder dan ze nu doen. De werking werd aangepast, zodat ze 's nachts minder geluid produceren. Dat betekent natuurlijk ook een lager rendement, maar we willen dat onze energie opgewekt wordt binnen de milieunormen."

Stap in goede richting

Voor Guy Lories van het wijkcomité Witte Roos is de bijsturing van de turbines een stap in de goede richting. "We hebben gemerkt dat de werking aangepast werd", bevestigt hij. "En we hebben intussen ook overleg gehad met het gemeentebestuur. We vernamen dat er nog twee extra technische oplossingen onderzocht worden die het geluid van de turbines mogelijk nog kunnen terugdringen. Daar kijken we verder naar uit. Want de turbines mogen nu dan wel binnen de milieunormen draaien, dat betekent nog niet dat je ze niet meer hoort."


Intussen werden aan de overkant van het kanaal nog extra windturbines geplaatst, waaronder één van Engie Electrabel. Ook die zou geluidshinder veroorzaken in een deel van de wijk. Dat probleem wordt verder onderzocht.