Kinderdagverblijf aan Groene Parel

MOMENTEEL SLECHTS OPVANG VOOR EEN VIJFDE VAN LEEUWSE KINDEREN

Bart Keymolen, Lucien Wauters, Veerle Pické, Luc Deconinck en Marleen De Paepe aan de werf.
Mozkito Bart Keymolen, Lucien Wauters, Veerle Pické, Luc Deconinck en Marleen De Paepe aan de werf.
Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw zal aan de Albert Van Cotthemstraat een nieuw kinderdagverblijf openen waar 36 kinderen opgevangen kunnen worden. De nood aan kinderopvang is groot in de gemeente want amper een vijfde van de ouders die opvang zoeken via de gemeente kregen vorig jaar een plaats voor hun kind.

Projectontwikkelaar Montreal laat aan de Albert Van Cotthemstraat appartementen en woningen bouwen maar ook een nieuwe school voor de basisschool De Groene Parel en een kinderdagverblijf. "Dat was verplicht", zegt schepen van Gebouwen Lucien Wauters (CD&V). "Omdat we intussen op zoek waren naar een locatie om achttien kinderen op te vangen besloten we om met de ontwikkelaar te praten. We hebben 800.000 euro voorzien om het kinderdagverblijf te kopen."

36 plaatsen

De gemeenteraad keurde de beslissing goed en schepen voor Kinderopvang Bart Keymolen (CD&V) is blij dat het zover is. "We hebben echt nood aan extra plaatsen", zegt Keymolen. "In Kortjakje in de Slesbroekstraat hebben we 36 plaatsen, in Jip en Janneke in Ruisbroek 23 plaatsen. Vorig jaar kwamen er 256 aanvragen binnen van ouders, maar slechts vijftig mensen konden we helpen. Daarom dat een nieuw kinderdagverblijf zo dringend wordt. De erkende plaatsen worden nu echt ingevuld en we hebben al contact gehad met het kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V). We willen nog eens achttien erkende plaatsen bij krijgen zodat we aan de Van Cotthemstraat 36 plaatsen zullen hebben."

Eind 2016

Nu de goedkeuring er is, kan de bouw starten van het verblijf. Het gemeentebestuur hoopt dat de opvang eind volgend jaar open kan gaan. Intussen wil Keymolen mensen die twijfelen over een job in de kinderopvang over de streep trekken. "Sinds 2013 is het aantal onthaalouders gedaald van dertien naar tien in onze gemeente", zegt Keymolen. "Zeventig kinderen kunnen nu ook zo opgevangen worden maar ook dat begint een probleem te worden. We ondersteunen mensen die onthaalouder willen worden door budgetten te voorzien voor speelgoed of infrastructuur en ook opleidingen. We doen dan ook graag een warme oproep naar mensen die er mee willen beginnen om ons te contacteren. Onze gemeente is qua inwonersaantal één van de snelst stijgende in de streek. De nood aan kinderopvang zal dus groot blijven."