Ikea staat grond af voor extra rijvak

FILEPROBLEEM AAN MEUBELGIGANT OP BERGENSESTEENWEG IN 2015 OPGELOST

De Ikea staat over de hele lengte grond af voor een extra rijstrook.
Mozkito De Ikea staat over de hele lengte grond af voor een extra rijstrook.
Volgend jaar moet de beruchte flessenhals aan Ikea op de Bergensesteenweg weg gewerkt zijn. De meubelgigant staat grond af zodat het Brussels gewest er een extra rijstrook kan aanleggen. Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw hoopt dat het ergste fileleed zo achter de rug is.

Het verkeer moet in 2015 vlotter kunnen rijden over de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. Daarvoor wordt een extra rijstrook aangelegd langs de vestiging van Ikea net over de grens in Anderlecht. "We hebben overlegd met Ikea en de keten is bereid om een stuk grond af te staan over de hele lengte van haar site", zegt Brussels minister van vervoer Brigitte Grouwels (CD&V). "Nu start de tweevaksbaan en de busbaan maar net voor de verkeerslichten. Maar door de tweevaksbaan verder door te trekken, kunnen er vijfhonderd wagens extra per uur doorstromen naar de Brusselse Ring of naar de transitparking aan het Ceria. Ook het sluipverkeer op de kleinere wegen zal zo verminderen."

Mozkito

Flessenhals

De Bergensesteenweg is altijd al een drukke verkeersader geweest maar toen de vestiging van Ikea in 2005 de deuren opende, ontstond er een flessenhals aan de in- en uitritten van de site. Er werden verkeerslichten geïnstalleerd maar door het extra verkeer zwollen ook de files verder aan. "We hebben inderdaad toegezegd om grond af te staan", zegt PR-manager Annelies Nauwelaerts van Ikea. "Er is een goed overleg tussen alle partijen en het is voor ons net zo goed belangrijk dat onze winkel bereikbaar is, daarom willen we meewerken."


Bij het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw zijn ze ook tevreden dat er eindelijk schot in de zaak komt. "We hebben vorig jaar nog alle bedrijven gecontacteerd op zoek naar oplossingen", zegt schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA). "Zo ondervonden we al dat iedereen een oplossing wou. We kunnen de ondernemingen en in het bijzonder Ikea alleen maar bedanken voor de medewerking. Voor ons is dit een belangrijke stap richting een vlotter verkeer op de Bergensesteenweg. We willen nu ook nog maatregelen invoeren op ons grondgebied. Als in een laatste fase de geplande brug over het Kanaal Brussel-Charleroi er komt zal de mobiliteit op de steenweg er fors op vooruit gaan."

Infovergadering

Schepen van Openbare Werken Bart Keymolen (CD&V) gaat nu met Jan Desmeth zich verder buigen over de plannen op het Leeuws grondgebied. "We hopen dat het ergste fileleed met deze oplossingen dan achter de rug zal zijn", zegt Keymolen. In september zal er een infoavond georganiseerd worden zodat de bewoners weten wat er zal gebeuren. De werken aan Ikea zelf zullen begin volgend jaar starten. Aan de afstelling van de verkeerslichten zal niets veranderen. De voorbije jaren werden de verkeerslichten vaak als de schuldigen voor de files aangeduid maar onderzoek door het kabinet van Grouwels sloot dat uit. "De verkeerslichten zijn er op de best mogelijke manier afgesteld", klonk het daar gisteren.