Haviland aangesteld als projectcoördinator nieuwbouw gemeenteschool ’t Populiertje

Het huidige gebouw dateert van 1950 en voldoet niet meer aan de hedendaagse normen.
Google Maps Het huidige gebouw dateert van 1950 en voldoet niet meer aan de hedendaagse normen.
Op de afgelopen gemeenteraad van 25 juni werd beslist om intercommunale Haviland aan te stellen als projectcoördinator bij het bouwproject van gemeentelijke basisschool ’t Populiertje. In totaal werd het project begroot op 6 miljoen euro.

Het huidige gebouw dateert van 1950 en voldoet niet meer aan de hedendaagse normen en is niet meer geschikt om er een moderne invullen aan te geven. Er zijn bovendien ook grondige aanpassingen nodig om er een duurzaam gebouw van te maken. Daarom besliste het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw om te gaan voor een volledige nieuwbouw van 24 klassen, waarvan 12 voor het basisonderwijs en 12 voor het kleuteronderwijs. In het nieuwe gebouw komt ook een refter, een sporthal, zorglokalen, technische lokalen en ruimten voor personeelsleden.

Geen renovatie

Voor dit project werd in 2017 een subsidiedossier ingediend bij Agion. In totaal werd het project begroot op 6 miljoen euro. “Het huidige schoolgebouw van ’t Populiertje is verouderd en niet meer aangepast aan de noden van vandaag”, zegt An Speckaert, schepen van Onderwijs. “Renoveren is dan ook geen optie meer. Met deze beslissing geven wij het startschot voor de bouw van een gloednieuw schoolgebouw. Ook het lerarenteam zal betrokken worden bij het ontwerp zodat het gebouw volledig kadert binnen de pedagogische visie van de school. Want onderwijs is natuurlijk niet zozeer een zaak van stenen maar wel van mensen.”

Brede school

Het gemeentebestuur zet in op de kennis van de intercommunale Haviland om het project op te volgen. “Het ‘nieuwe’ Populiertje zal moeten beantwoorden aan het principe van de brede school”, zegt Gunther Coppens, schepen van Gebouwen en Patrimonium. “Op dit moment maken turnvereniging Gympie en de muziekacademie gebruik van lokalen na de schooluren. Ook in de toekomst zal dat mogelijk moeten zijn. De refter en zeker de sporthal zullen dan door verenigingen naschools gebruikt worden. Het is een serieuze investering, die voor een groot deel met Vlaamse subsidie wordt gefinancierd, maar een investering in onze toekomst is altijd een goede investering.”