Woonzorgcentra verzekeren bejaarden vervoer naar stembus

De verantwoordelijken ondertekenen de verklaring.
Foto Pieters De verantwoordelijken ondertekenen de verklaring.
De bewoners van de verschillende woonzorgcentra in Sint-Niklaas zullen dit najaar zeker hun stem kunnen gaan uitbrengen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De private en OCMW-instellingen ondertekenden hiervoor een engagementsverklaring.

"Vanuit verschillende hoeken zijn er bezorgdheden of bewoners in woonzorgcentra voldoende de mogelijkheid hebben om te gaan stemmen", legt schepen Christel Geerts (sp.a) uit. "Ook de Sint-Niklase seniorenadviesraad vraagt daarom ondersteunende acties te ondernemen voor deze ouderen. Stemmen is verplicht, maar heeft daarnaast ook een sociale functie. Ouderen in woonzorgcentra moeten immers zoveel mogelijk de kans krijgen om deel te nemen aan de samenleving. Zo voelen zij dat hun stem nog van tel is."


Concreet is het de bedoeling dat alle bewoners op een vlotte manier hun kiesbrief ontvangen. Er zal altijd de vraag worden gesteld of ze zelf willen stemmen of een volmacht willen geven aan familie. Daarnaast krijgen ze een infobrief over de verkiezingen en kunnen ze een infosessie bijwonen. Om in te zetten op de beleving van de verkiezingen worden ook foto's van verkiezingspropaganda uit Bibliotheca Wasiana ter beschikking gesteld van de woonzorgcentra. Veel bewoners zullen op 14 oktober hulp krijgen van familie, maar het stadsbestuur doet ook een oproep naar vrijwilligers of personeel om mensen te helpen het stemlokaal te bereiken. Indien nodig worden er ook taxi's ingezet. "We willen zo veel mogelijk hindernissen wegnemen", zegt Geerts. (PKM)