Wijken moeten eigen budget krijgen

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN SiNT-NIKLAAS

Inwoners worden geïnformeerd tijdens een participatietraject.
Joris Vergauwen Inwoners worden geïnformeerd tijdens een participatietraject.
De huidige coalitie introduceerde in Sint-Niklaas voor het eerst een schepen voor Burgerparticipatie. Bedoeling was om de bevolking over belangrijke dossiers van bij het begin mee te laten spreken en nieuwe vormen van inspraak te creëren. Welke stappen willen de partijen de komende jaren verder zetten om de bevolking meer te betrekken bij het beleid?

"Uit de stadsmonitor blijkt dat het aantal Sint-Niklazenaren dat tevreden is over de participatie tussen 2014 en 2017 gestegen is van 24 tot 35 procent. Dat is een forse vooruitgang, maar dat moet nog beter", stelt Lieven Dehandschutter (N-VA). "Voor elk groot project willen wij een participatietraject. Dit is telkens maatwerk: de voorbereiding van rioleringswerken vraagt een andere benadering dan een verkeerscirculatieplan. Met 'Wijk in de kijker' introduceerde de N-VA al buurtgerichte participatie. Daar willen we mee verder."

Groen wil elke buurt een budget geven. "Burgers worden steeds mondiger. Hier voldoende op inspelen, is voor ons een belangrijk punt", zegt Sofie Heyrman (Groen). "Hoe je die participatie invult, hangt af van dossier tot dossier. Cruciaal is dat dit vroeg genoeg gebeurt. Het project 'Wijk in de kijker' moet voor ons verdergezet worden. We willen elke buurt ook een budget geven om nieuwe ideeën uit te werken."

Ook sp.a is vóór wijkbudgetten. "Wij zien 'Wijk in de Kijker' verder groeien tot een geheel van zeventien wijkbesturen die regelmatig samenkomen en die een eigen budget beheren om over kleinere ingrepen te beslissen. We maken daarvoor een burgerbudget vrij van 1 miljoen euro", aldus Christel Geerts (sp.a). "En we stellen voor dat de stad jaarlijks een opinieonderzoek voert rond belangrijke beleidsthema's zoals grote stadsvernieuwingsprojecten. Voor grote projecten is er voor ons altijd een volwaardig participatietraject."

Sommige partijen willen de wijken actiever betrekken, ook door hen een wijkbudget ter beschikking te stellen.
Joris Vergauwen Sommige partijen willen de wijken actiever betrekken, ook door hen een wijkbudget ter beschikking te stellen.

Voor CD&V tonen de reeks burgerinitiatieven van de laatste jaren aan dat bewoners meer zeggenschap willen. "De inwoners zijn zelf de 'ervaringsdeskundigen' in hun buurt. Wij willen daarom inspraak op wijkniveau organiseren. Wij willen ook wijken en buurten een wijkbudget geven", aldus Johan Uytdenhouwen (CD&V).

"Het is niet makkelijk om inwoners bij het beleid te betrekken", erkent Frans Wymeersch (Vlaams Belang). "Uiteindelijk zijn het de verkozen beleidsmakers die de beslissingen moeten nemen. Grote stadsprojecten moeten ter info worden voorgelegd. Stadsontwikkelingsprojecten, met in- of uitbreidingsplannen, zouden toch aan de betrokken buurt moeten worden voorgelegd. Bij grootschalige projecten moet de mening van de betrokken buurten zelfs doorslaggevend zijn."

Volgens de PVDA heeft de coalitie er op dit vlak een boeltje van gemaakt. "Kijk naar het verwerpen van de uitslag van het referendum rond de privatisering van de reinigingsdienst", stelt Jef Maes (PVDA). "Belangrijke beleidskeuzes moeten het voorwerp zijn van een ruim democratisch debat. Wijken en deelgemeenten moeten beslissingsrecht en een budget krijgen. Wijk- en dorpsraden moeten ook democratisch worden verkozen."

"Het stadsbestuur moet zich niet afvragen hoe we de burgers beter bij onze plannen kunnen betrekken, maar hoe we een bestuur beter kunnen betrekken bij wat in een samenleving leeft", vindt Ine Somers (Open Vld). "Om mensen te betrekken, is het raadzaam om hen mee te laten beslissen over een deel van het budget voor hun wijk." 
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.