Wijk vraagt tweede doorsteek

95 PROCENT BEWONERS WIL BETERE BEREIKBAARHEID

Een overgrote meerderheid van de bewoners van de Klokkendreef vraagt om deze zachte doorsteek aan de Knaptandstraat open te stellen als extra inrit naar hun wijk.
Foto JVS Een overgrote meerderheid van de bewoners van de Klokkendreef vraagt om deze zachte doorsteek aan de Knaptandstraat open te stellen als extra inrit naar hun wijk.
De bewoners van de Klokkendreef, die geprangd zit tussen het Welzijnshuis en de Knaptandstraat, vragen een betere ontsluiting. Liefst 95 procent van de bewoners is voorstander van de openstelling van de tweede doorsteek, zo blijkt uit een petitie van raadslid Hasan Bilici (sp.a).

De nakende uitvoering van de eerste stappen van het wijkcirculatieplan in de Sint-Niklase binnenstad inspireert de bewoners van de Klokkendreef om de verkeerssituatie in hun buurt aan te kaarten. De wijk tussen de Knaptandstraat en de Abingdonstraat, waar een kleine driehonderd mensen wonen, heeft één in- en uitrit via het Bokkenhof. Die bevindt zich in het deel van de Knaptandstraat waar éénrichtingverkeer geldt. De tweede inrit naar de wijk, die alleen door voetgangers en fietsers kan worden gebruikt, bevindt zich dan weer iets verder naar Tereken op, in het deel van de Knaptandstraat waar wél autoverkeer in twee richtingen mogelijk is. "Op vraag van de bewoners van de Klokkendreef heb ik een petitie uitgevoerd in deze wijk. Daaruit blijkt dat een overgrote meerderheid van de bewoners vragende partij is om hun wijk langs die tweede ontsluitingsweg te kunnen inrijden", schetst sp.a-raadslid Hasan Bilici

Meer verkeer

"Het belangrijkste argument is dat ze een hele omweg moeten maken door de stad om via het Bokkenhof de wijk in te rijden. Dat is correct. Als je van de Moerlandstraat komt, zou je meteen de Knaptandstraat kunnen oversteken om de Klokkendreef te bereiken. Nu moeten ze dat hele stadsblok om rijden, wat voor meer verkeer zorgt in de hele buurt", aldus Bilici. "Uiteindelijk zijn 95 procent van de bewoners voorstander om de Klokkendreef naast de tabakswinkel in de Knaptandstraat open te stellen. Het is niet de bedoeling dat ze kunnen doorrijden richting Abingdonstraat en Welzijnhuis. Die doorgang zou afgesloten kunnen blijven. Het is enkel bedoeld voor de bewoners van de wijk. Ik moet er wel bij zeggen dat de mensen die woonachtig zijn in de Knaptandstraat en een garage hebben in de Klokkendreef ook geïnteresseerd zijn in de opening van die doorsteek. Ook voor hen biedt dat een meerwaarde."

Onderzoek

Schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA) laat het voorstel onderzoeken. "De mobiliteitsambtenaar gaat een onderzoek uitvoeren om de voor- en nadelen in kaart te brengen. Ik ben ervan op de hoogte, die opdracht is doorgegeven. Maar ik wil wel eerst weten hoe en waarom de huidige mobiliteitssituatie vorm kreeg, toen die verkaveling is gerealiseerd. Dat zal wel omwille van een bepaalde reden zijn gebeurd. We bekijken het dus."