Vluchtelingen massaal naar OCMW (ook vanuit andere gemeenten)

Het aantal leefloners is het voorbije jaar met een kwart toegenomen in Sint-Niklaas. Het OCMW verwacht dit jaar zelfs nog een grotere stijging door het grote aantal vluchtelingen uit de opvangcentra die massaal (zullen) aankloppen. Ze komen zelfs uit andere gemeenten.

In december kregen 666 inwoners van Sint-Niklaas een leefloon van het OCMW. Tegenover het jaar daarvoor is dat een stijging met 25 procent. Over het hele jaar was er een gemiddelde stijging met ruim 17 procent, een pak meer dan het Vlaamse gemiddelde van 9,4 procent.


"En we verwachten niet snel een daling", voorspelt OCMW-voorzitter Mike Nachtegael (sp.a). Het komende jaar lijkt het aantal leefloonuitkeringen zelfs fors te zullen stijgen, vooral door de uitstroom van vluchtelingen uit de Rode Kruis-opvangcentra Westakkers en Kasteelstraat. Het OCMW houdt rekening met minstens honderd aanvragen voor een leefloon door vluchtelingen.


Momenteel verblijft er in de Sint-Niklase opvangcentra een 750-tal vluchtelingen, die op een erkenning wachten. "Er is al een uitstroom van erkende vluchtelingen begonnen, maar de grote uitstroom moet eigenlijk nog op gang komen. Zodra een vluchteling erkend is en in Sint-Niklaas verblijft, kan die bij het OCMW een leefloon krijgen. Het leefloon bedraagt nu 565 euro voor een samenwonende, 850 euro voor een alleenstaande en 1.133 euro voor een gezinshoofd."

Aantrekkingskracht

Vraag is hoeveel erkende vluchtelingen er in Sint-Niklaas zullen blijven. Het OCMW schat dat aantal op twintig procent, bij de stad denkt men eerder aan dertig tot veertig procent. Opvallend is dat erkende vluchtelingen ook naar Sint-Niklaas komen vanuit opvangcentra in andere steden. Het OCMW keert intussen 43 vluchtelingen een leefloon uit die niet in één van de twee Sint-Niklase opvangcentra hebben verbleven. "Vaak heeft dat te maken met landgenoten, familieleden of vrienden die hier een woning hebben gevonden en dat vormt een aantrekkingskracht."


Niet alleen door de vluchtelingen verwacht het OCMW een verdere stijging van de groep leefloners. "We voelen nog altijd de gevolgen van de economische crisis en het gebrek aan laaggekwalificeerde jobs in de regio. In combinatie met de uitstroom van jongeren zonder diploma uit het onderwijs én de strenge regels voor wachtuitkeringen doet ook dat het aantal leeflonen stijgen", klinkt het bij Christine Soyer van het OCMW en diensthoofd welzijn Gerry Van de Steene. "De grootste stijging was er het voorbije jaar bij de groep van 25 jaar en ouder, met dertig procent meer leefloners."