Uitbatingsvergunning van 11 nachtwinkels wordt verlengd

JVS
Het Sint-Niklase schepencollege heeft de uitbatingsvergunning van elf nachtwinkels verlengd.

Nachtwinkels zijn in Sint-Niklaas aan een hele reeks regels gebonden. Eén van de verplichtingen waar uitbaters aan moeten voldoen, is het beschikken over een uitbatingsvergunning. Die wordt telkens verleend voor een termijn van één jaar. De uitbatingsvergunning kan niet worden overgedragen aan een andere persoon of worden overgedragen naar een andere locatie.

Voor de uitbatingsvergunning voeren de stadsdiensten onder meer een brandveiligheidsonderzoek, een onderzoek naar het ontbreken van bezwarende elementen op vlak van openbare orde, veiligheid, rust en gezondheid en een financieel onderzoek. De uitbatingsvergunning is ook gekoppeld aan een vestigingsvergunning en specifieke belastingtarieven.

De volgende elf nachtwinkels krijgen een verlenging van hun uitbatingsvergunning: Mazhar & Sons in de Plezantstraat 12, Badar Imran in de Begijnenstraat 108b, Nazar Sons in Belseledorp 151, Huri in Brugsken 32, Jatt’s in de Driekoningenstraat 223, Deep & Zonen op de Grote Markt 29, Adeel in de Mercatorstraat 7, Khan op Tereken 82-84, Adel Brothers in de Plezantstraat 154, Eurofield in de Truweelstraat 58 en Badar Imran in de Nieuwkerkenstraat 29.

Die nachtwinkels krijgen een uitbatingsvergunning voor een termijn van één jaar: van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De winkels mogen niet open gaan voor 18 uur en na 7 uur.

JVS