Tien jaar geleden verguisd, nu wachtlijst

BASISSCHOOL DE FONTEIN KRIJGT INTERNATIONAAL ERKENNING

Even met elkaar praten in de kring gebeurt een paar keer per dag in elke klas.
Joris Vergauwen Even met elkaar praten in de kring gebeurt een paar keer per dag in elke klas.
Kleuter- en basisschool De Fontein in Sint-Niklaas heeft een internationale onderscheiding gekregen. Tien jaar geleden was ze nog op sterven na dood, met amper 50 leerlingen. Vandaag is ze weer springlevend: ze telt 175 leerlingen en hanteert zelfs wachtlijsten.

De Fontein in de Gasmeterstraat maakt deel uit van de Berkenboomscholen. Jarenlang daalde het leerlingenaantal, tot er nog maar 50 overbleven. Daarvan was tachtig procent van vreemde origine. De sluiting kwam dichtbij. Twee opties bleven over: ofwel nog even volhouden tot het definitieve einde, ofwel het over een compleet andere boeg gooien.


De leerkrachten verzamelden al hun moed en zetten hun schouders eronder. Vandaag, tien jaar later, kan het verschil niet groter zijn. Er gaan 175 leerlingen naar de school, waaronder 20 procent allochtonen, en ook de kleuterklasjes zitten bomvol. Er zijn zelfs wachtlijsten.


Dat is ook Ashoka niet ontgaan, een internationale non-profit organisatie die met haar 'Changemaker Schools'-programma scholen steunt die de grenzen van het onderwijs verleggen. Dit jaar werden in België meer dan 100 scholen genomineerd, waaruit nu vier 'Changemakers' zijn gekozen: twee in Wallonië, één in Brussel en één in Sint-Niklaas.


Meester Patrick Van Cauteren (51), die er al sinds 1985 lesgeeft, maakte het allemaal mee. "Toen het slecht ging, hebben we de koppen bij elkaar gestoken en ons afgevraagd hoe onze ideale school eruit zou zien. We zijn gaan zoeken in allerlei methodieken, van Freinet tot Steiner, en hebben met allerlei stukjes ons nieuwe plan gevormd. Vijf jaar later, op een onderwijscongres, ging het over 'ervaringsgericht onderwijs'. Dat was precies waarmee wij bezig waren, zonder het te weten."


Daarbij staat je goed voelen en betrokkenheid centraal. "Zo presteer je beter. Veel draait om de houding van de leerkracht: wat voelt het kind en hoe kunnen we daarop inspelen? Daarom zetten we ons enkele keren per dag in een kring, waarbij iedereen aan het woord komt. Zo leren kinderen elkaar kennen, maar het is voor hen ook een manier om dingen los te laten, niet op te kroppen. Op maandag maken we samen een soort contract op, met wat we die week allemaal gaan leren. Wel, zo leren ze zelfstandig te zijn. Voor hen is het leuker, want in het klassieke onderwijs worden zo vaak lessen gegeven die niet nodig zijn."


En die 'klassieke' scholen zijn best nieuwsgierig, want steeds vaker sturen ze een mannetje uit om een kijkje te komen nemen in De Fontein. "Collega's van andere scholen vinden het hier een droom. 'En de kinderen zijn zo rustig', hoor ik vaak. Voor mezelf is het ook een enorm verschil. We blijven voortdurend op zoek naar nieuwe dingen, en dat is boeiend."

Seppe (tweede van links) en Niels (tweede van rechts) gaan graag naar school.
Joris Vergauwen Seppe (tweede van links) en Niels (tweede van rechts) gaan graag naar school.

Enthousiast

Ook de leerlingen zijn enthousiast. "We zijn voordien naar andere scholen geweest, maar nu gaan we pas écht graag naar school. Hier kunnen we onszelf zijn, gaat het er minder streng aan toe. En pesten, dat bestaat hier gewoonweg niet", aldus Niels en Seppe (12).


Op 6 november is er een infomoment op school voor ouders die interesse hebben. Meer info: www.defontein.be