SVK gaat stortplaats sluiten

NA STRIJD VAN ANDERHALF JAAR HAALT BUURT OPGELUCHT ADEM

Het bedrijf SVK kondigt zélf aan dat het alle stortactiviteiten zal stopzetten. De veelbesproken stortplaats aan de Langhalsbeekstraat wordt nog verder opgevuld met niet-verontreinigde grond en dan afgesloten.
Foto Joris Vergauwen Het bedrijf SVK kondigt zélf aan dat het alle stortactiviteiten zal stopzetten. De veelbesproken stortplaats aan de Langhalsbeekstraat wordt nog verder opgevuld met niet-verontreinigde grond en dan afgesloten.
Na anderhalf jaar komt er een einde aan de saga rond de stortplaats van SVK in Sint-Niklaas. Het bedrijf kondigt aan dat het de stortactiviteiten volledig gaat stopzetten. De kleiputten worden nog verder opgevuld en afgesloten met niet-verontreinigde grond.

Voor asbestgebonden bouwafval was er al geen toelating meer, maar nu zal er ook geen ander bouwafval meer in de kleiputten van het gebied De Winningen aan de Langhalsbeekstraat worden gedumpt. SVK kondigt aan dat het de stortactiviteiten volledig gaat stopzetten, 'omwille van bedrijfseconomische redenen'. Zo heeft SVK het recent meegedeeld aan het Sint-Niklase schepencollege. Het bedrijf wil de resterende opvulcapaciteit verkopen aan een geïnteresseerde aannemer die de kleiputten verder kan opvullen met niet-verontreinigde grond.


Een belangrijke beslissing, zeker na alle commotie die er het voorbije anderhalf jaar is geweest over de asbeststortplaats. Tot voor kort wilde SVK nog doorgaan met het storten van inert bouwafval. Daarvoor was het ook een beroepsprocedure gestart, nadat de provincie op 1 maart besliste om de milieuvergunning voor het stort aan de Langhalsbeekstraat op te heffen. SVK was daar niet mee akkoord en ging gedeeltelijk in beroep tegen het opheffen van de milieuvergunning voor zijn stortplaats. De beslissing lag nu bij minister Schauvliege, maar dat is niet meer nodig. Er is nu wel nog een andere vergunning nodig, voor het opvullen van groeven en andere putten met een capaciteit van meer dan 10.000 vierkante meter.

Geen woningen

Voor het actiecomité Asbeststort Dicht is dit een grote opluchting. "SVK heeft blijkbaar zelf beslist om te stoppen met het storten van afval in de vroegere kleiputten. Hiermee eindigt het verhaal en het misbruik van de site De Winningen als stortplaats. Dit is een grote opluchting voor de buurtbewoners", zegt het actiecomité, dat vermoedt dat de niet-verontreinigde grond van de grootschalige werkzaamheden voor de Oosterweel in Antwerpen zal komen. "Niettemin is de stortplaats en de omgeving momenteel vervuild met asbest, olie, zware metalen en chemische verontreiniging, zowel de bodem als het grondwater. De mate van vervuiling zal in het kader van de definitieve sluiting verder moeten onderzocht worden en de nodige sanering toegepast."


Wat de toekomst brengt voor De Winningen is voor burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) op dit moment nog niet duidelijk. "Na anderhalf jaar commotie rond de stortplaats kan de rust nu wat weerkeren. Nu kunnen de putten op de stortplaats gevuld worden en kan het stort op de voorgeschreven manier worden afgesloten. Dat gebeurt via vastgelegde procedures. Daarvoor wordt niet-verontreinigde grond aangevoerd, afkomstig van bijvoorbeeld de aanleg van wegen of grotere werkzaamheden. En ook dat wordt gecontroleerd. We kunnen hiermee ook beginnen nadenken over de nabestemming. Feit is dat er geen woningen kunnen komen, omdat de ondergrond te onstabiel is", zegt Dehandschutter.