Stadsarbeiders worden 'mannen van de wijk'

ONDERHOUDSPLOEGEN IN ELKE BUURT MOETEN STAD PROPER HOUDEN

Gunther, Patrick, Chris, Luc en Dirk zijn de vaste gezichten voor het onderhoud van de Elisabeth- en Priesteragiewijk.
JVS Gunther, Patrick, Chris, Luc en Dirk zijn de vaste gezichten voor het onderhoud van de Elisabeth- en Priesteragiewijk.
Om Sint-Niklaas zo efficiënt mogelijk proper te houden, verandert de stad het geweer van schouder. Elke wijk krijgt voortaan zijn eigen vaste onderhoudsploeg. Dat moet de arbeiders vertrouwd maken met de wijken én de bewoners met de arbeiders.

"We willen de anonimiteit een stukje doorbreken. Niet meer 'de mannen van 't stad', maar 'de mannen van de wijk'." Voor schepen voor Stadsreiniging Christel Geerts (sp.a) is het inzetten van vaste onderhoudsploegen per wijk een logische stap om de betrokkenheid van zowel bewoners als stadsmedewerkers te vergroten.


"Het grootste voordeel van een vaste wijkploeg is dat die alle hoekjes en kantjes van de wijk kent. Door elke dag in de wijk aan de slag te zijn, kan de ploeg problemen vaker voorkomen of ze sneller oplossen. Verder komen bewoners vaker in contact met de medewerkers van de wijkploeg. Ze worden bekende gezichten. Dit verhoogt de betrokkenheid van de inwoners en het verantwoordelijkheidsgevoel van de wijkploeg", klinkt het bij schepen Geerts en diensthoofd Martine De Cock.

Vier jaar voorbereiding

Het kostte liefst vier jaar voorbereiding om deze stap te zetten. De medewerkers van de vroegere groendienst en de reinigingsdienst zijn nu ondergebracht in de nieuwe dienst beheer openbaar domein. Die is zo'n honderd man sterk, inclusief seizoensarbeiders. "Het was een grote reorganisatie, maar zo kunnen we veel efficiënter het onderhoud van de twaalf stadswijken in goeie banen leiden. De onderhoudsopdrachten worden nu ook via de computer opgevolgd. Elk stukje groen en élke boom in de stad is beschreven in een computerprogramma. Zo weten we perfect welk soort onderhoud er voor welke plek nodig is en hoeveel de geschatte werktijd bedraagt. Dat geeft een goed idee hoeveel mensen we moeten inzetten per wijk. Als er groene ruimte bijkomt, voeren we dat in de computer in en krijgen we een handig overzicht. Dat heeft tijd gekost, maar na vier jaar staat alles op punt."

Vaste ploeg

Elke wijk krijgt dus een eigen, vaste ploeg. Het gaat om een aantal medewerkers die permanent aan de slag zijn in de wijk en die daar ook een vaste uitvalsbasis krijgen. "Intussen zijn er onderhoudsploegen van start gegaan in Belsele en in de Heimolenwijk. Daar loopt het prima. In Belsele bijvoorbeeld heeft de wijkploeg samen met dorpsbewoners een nieuwe, groene plek vormgegeven. Dat is mooi. Zo worden onze medewerkers als het ware uit de anonimiteit gehaald. Ze worden in hun eigen buurt een aanspreekpunt. Nu gaat ook de nieuwe wijkploeg in de Elisabeth- en Priesteragiewijk van start, na een kennismaking met de bewoners. We delen ook folders uit, zodat iedereen meteen een naam kan plakken op de gezichten van de stadsmedewerkers in hun buurt. En stap voor stap zal elke stadswijk zijn eigen onderhoudsploeg mogen verwelkomen."