Stad laat inrichtingsplan opmaken: “We willen open ruimte van bolleakkergebied vrijwaren”

De Godschalkwegel, tussen de Olmenstraat en Iepenstraat, is vandaag de enige trage weg doorheen het groene gebied.
RV De Godschalkwegel, tussen de Olmenstraat en Iepenstraat, is vandaag de enige trage weg doorheen het groene gebied.
Het stadsbestuur wil de open ruimte van het ‘bolleakkergebied’ vrijwaren, tussen Vijfstraten, Sparrenhofstraat en Godsschalkstraat in de noordoostelijke Sint-Niklase stadsrand. Daarvoor geeft de stad de opdracht aan de Vlaamse Landmaatschappij om een inrichtingsplan op te maken, om de open ruimte te behouden en af te stemmen met de landbouwers, maar ook om een buurtbos te creëren en enkele trage wegen in te richten. De omwonenden willen echter meteen een RUP.

Al enkele jaren vragen de bewoners van de straten rond het bewuste ‘bolleakkergebied’ om de open ruimte te behouden en juridisch veilig te stellen met een RUP. Hun bezorgdheid ontstond in 2017, nadat een studiebureau een schets had gemaakt van hoe het groene stadsdeel tussen Vijfstraten/Klapperbeekstraat, Godsschalkstraat, Vrouweneekhoekstraat en Sparrenhofstraat zou kunnen evolueren. Daarbij werd een een kleinschalige woonontwikkeling achter de bebouwing aan Vijfstraten-Klapperbeekstraat opgenomen. De stad heeft die optie intussen geschrapt. “Extra bebouwing is ook niet wat de stad er wil, die piste is al verlaten. We zijn het erover eens dat het open gebied maximaal moet worden beschermd”, stelt schepen voor Ruimtelijke Ordening Wout De Meester (Groen).

Buurtbos realiseren

De stad gaat nu samen met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een inrichtingsplan opmaken voor het hele gebied. “Daarbij gaan we met alle betrokkenen in gesprek: met de omwonenden, de scouts en de landbouwers. De VLM heeft de expertise in huis om ook een landbouweffectenrapport op te maken, om de toekomst van de landbouwbedrijven in kaart te brengen, om dan naar een inrichtingsnota te gaan met een wensbeeld voor het hele gebied. Een buurtbos realiseren, is één van de doelstellingen, net als een extra trage verbinding vanuit de Sparrenhofstraat of Vrouweneekhoekstraat. Maximaal de landbouw en de natuur verzoenen, en de toekomst van het gebied verzekeren: daar gaat het om”, aldus schepen De Meester. 

“Nog geen zekerheid”

Een delegatie van het buurtcomité Bolle Akker woonde vrijdagavond de gemeenteraad bij om het agendapunt over het bolleakkergebied te volgen. Zij blijven evenwel bezorgd. “Wat de bewoners van de straten rond het bolleakkergebied willen, is de bescherming van het gebied als een open, groene lob. Het gebied moet voor de toekomst definitief worden vastgelegd als een oase van groen en rust, voor wandelaars en joggers uit de aanpalende wijken, een gebied waar geen verdere ingrepen meer gebeuren, waar de natuur voorrang heeft”, stellen ze. “Al ruim twee jaar wordt er overleg gepleegd met het stadsbestuur. Resultaat is nu dat men eerst de inrichtings- en toekomstmogelijkheden wil laten onderzoeken door de Vlaamse Landmaatschappij. De rechtszekerheid van de groene toekomst van het gebied kan echter alleen maar via een groen RUP. Op dit moment hebben we dus nog geen zekerheid.”

Schepen Wout De Meester sluit zo’n RUP niet uit. “We willen gaan voor de maximale bescherming van het gebied. Als uit dit inrichtingsplan naar voor komt dat een RUP de beste manier is, hebben we er geen enkel probleem mee om dat op te starten.” 

Het bolleakkergebied, tussen Vijfstraten/Klapperbeekstraat, Godsschalkstraat, Vrouweneekhoekstraat en Sparrenhofstraat.
Google Het bolleakkergebied, tussen Vijfstraten/Klapperbeekstraat, Godsschalkstraat, Vrouweneekhoekstraat en Sparrenhofstraat.