Stad gaat randparking aanleggen bij nieuw ziekenhuis

JVS
Bij de inplanting van het nieuwe ziekenhuis gaat de stad ook een grote randparking aanleggen.

Het Sint-Niklase schepencollege heeft beslist om bij de plannen voor het nieuwe ziekenhuis de inrichting van een grote stadsrandparking toe te voegen. Dat moet een mobiliteitsknooppunt worden, met een aanbod van openbaar vervoer en deelmobiliteit. Het is nog niet zeker waar het nieuwe ziekenhuis komt, aan de Neerkouter of aan De Winningen. Daarover valt later dit voorjaar een definitieve beslissing. De site Neerkouter is evenwel de voorkeurslocatie. 
Het nieuwe ziekenhuis zal zelf over de nodige parkeerruimte moeten beschikken, maar de stad wil dus ook een randparking meenemen in het toekomstig ontwerp van het ziekenhuis.

Intussen blijkt ook dat er op de site Neerkouter mogelijkheden zijn om voor de hulpdiensten een rechtstreekse verbinding in te richten vanaf de N41 naar het nieuwe ziekenhuis. Uit onderzoek komen er drie veilige mogelijkheden naar boven, voor de ontsluiting van die prioritaire voertuigen.